Seminar voor geestelijke gezondheidszorg instellingen

Christa Plukkel

Drie actuele thema’s in één middag: leiderschap, kernstrategieën en innovatie in de zorg. Laat u in één middag bijpraten over drie actuele thema’s voor uw instelling en ontmoet uw collega’s uit andere Raden van Bestuur en HR-directeuren. Op donderdagmiddag 7 januari 2010 organiseert Effectory het seminar over leiderschap, kernstrategieën en innovatie in de zorg.

Leiderschap: Dick Berlijn

Spreker van het jaar Generaal b.d. Dick Berlijn (oud commandant der Strijdkrachten) deelt zijn ervaringen als Nederlands hoogste manager in rang. Leiderschap en strategie zijn onderwerpen waar hij ruime ervaring in heeft. Hij vertaalt zijn kennis vanuit Defensie naar de Zorg.

Geluk maakt Geld: Adriaan Jansen

Bestuurder GGZ-NHN spreekt over ‘de kernstrategie van GGZ Noord Holland Noord. In 2009 behaald GGZ-NHN een hoge score van 7.5 in het MTO en belandde daarmee in de top 25 van beste werkgevers met meer dan 1000 medewerkers. Wat is de verklaring voor deze score en wat is het verband met de kernstrategie van deze organsiatie? Adriaan Jansen vertelt deelt zijn ervaringen met u!

Marketing en innovatie in de zorg: Hans Hylkema

Hans Hylkema is als docent marketing verbonden aan de Business Schools Twente & Groningen. Hij is gespecialiseerd in marketing & innovatie in de zorg. Hij deelt zijn kennis over het creëren van een eigen “blue ocean” voor je organisatie: een uniek speelveld waar je geen last hebt van concurrenten.

Energie en richting: Femke Kooijman

Consultant Femke Kooijman presenteert over energie en richting.