SIDN zet bevlogenheid medewerkers in bij sociale innovatie

Hadewych van Middelaar

Bij SIDN, de organisatie achter 5,5 miljoen .nl-domeinnamen, zijn de medewerkers opvallend bevlogen en betrokken. Het HR-team van SIDN doet er dan ook alles aan het beste in haar medewerkers naar boven te halen. Joanna Klaver (HR manager) vertelt in dit interview trots over o.a. het sociale innovatieproject, dat ontstaan is na een medewerkersonderzoek.

SIDN zet bevlogenheid medewerkers in bij sociale innovatie

Waarom doet SIDN een medewerkersonderzoek?

“Een van onze doelstellingen is het leveren van ‘topprestaties in een inspirerende werkomgeving’. Het medewerkersonderzoek is telkens een soort thermometer om te zien hoe we er voor staan. Het is een doelstelling op zich, die bijdraagt aan andere ambities.”

Wat is het verschil met de resultaten van dit medewerkersonderzoek t.o.v. het voorgaande onderzoek?

“Toen ik hier begon met werken hadden we 60 medewerkers. Inmiddels zijn het er 80. Uit het onderzoek bleek dat door de uitbreiding medewerkers het gevoel hadden dat er te weinig intern werd gecommuniceerd over strategie en besluitvorming. Naar aanleiding van deze feedback hebben we via een gerichte enquête geïnventariseerd over welke onderwerpen ze geïnformeerd willen worden. Nu betrekken we onze medewerkers bij onze jaarplannen en MT-verslagen delen we met de hele organisatie.”

Wat verwachten jullie van je medewerkers na het onderzoek?

“We informeren onze medewerkers van te voren goed over het medewerkersonderzoek. We vragen van ze om actief deel te nemen. Afhankelijk van de resultaten op afdelingsniveau gaan we zaken aanpakken en houden we vinger aan de pols. Een resultaat uit ons laatste medewerkersonderzoek was dat onze medewerkers enorm betrokken en bevlogen zijn. Daarom zijn we nu klaar voor een volgende stap: we gaan intern op zoek naar sociale innovatie.”

Sociale innovatie projectgroep

“We ontwikkelen nu een plan om sociale innovatie in de organisatie te implementeren. We gaan alle  medewerkers uitnodigen om zich aan te melden voor een ‘sociale innovatie projectgroep’. Deze groep gaat brainstormen over de vraag op welke vlakken we kunnen verbeteren in de organisatie.

Als de groep compleet is, organiseren we een kick off. In deze meeting willen we met HR, de directie en de projectmedewerkers onze verwachtingen naar elkaar uitspreken. Daarna laten we de groep los en is het aan hen om hier verder invulling aan te geven.”

“Je kunt zo aangenaam verrast worden door wat de medewerkers zelf bedenken!”

HR laat zich graag verrassen

“Het zou kunnen dat de projectgroep aan de slag gaat met de verbetering van de onderlinge communicatie en samenwerking. Dat was een uitkomst uit ons laatste medewerkersonderzoek. Misschien heeft de groep in het begin een beetje sturing nodig, maar het liefst laat ik de groep zo snel mogelijk los. Je kunt zo aangenaam verrast worden door wat de medewerkers zelf bedenken! Het ligt ook aan de startsessie of ze een richting mee willen krijgen, een thema of onderwerp, maar daarna gaan ze samen aan de slag. Als ze vast zitten ben ik het aanspreekpunt om ze verder te helpen, maar ik wil ze zoveel mogelijk de ruimte geven. De ondernemingsraad (OR) is hier ook nauw bij betrokken.”

Meer specialisten aan boord!

“Bij ons medewerkersonderzoek kwam naar voren dat de doorgroeimogelijkheden gering waren. Daarom zijn we opnieuw naar het functiehuis gaan kijken en zijn begonnen bij ICT (ons grootste team). We hebben functieprofielen gemaakt waaruit resultaatgerichtheid en verantwoordelijkheid duidelijker naar voren komen. Het resultaat is een generieke beschrijving van de rollen met differentiërende factoren, waarbij de toegevoegde waarde zit in de transparantie en consistentie tussen de rollen. We willen onze medewerkers de kans geven zich echt te specialiseren. Om topprestaties te kunnen leveren, heb je nou eenmaal specialisten nodig aan boord! We merken dat het medewerkersonderzoek zo bijdraagt aan de onderwerpen die we echt willen aanpakken.”

“Om topprestaties te leveren heb je nou eenmaal specialisten nodig aan boord!”

Hoe waren de reacties op het aanpassen van het functiehuis?

“We hebben veel positieve reacties gehad vanuit de klankbordgroep. We merkten dat we voldoen aan een behoefte die er leeft. Dit is ook al eerder een idee geweest van onze OR. We passen dus echt ons beleid hier op aan.”

 

Meer lezen over hoe SIDN innoveert met haar medewerkers?

Lees het hele interview met Joanna Klaver over o.a. de hoge respons, de hoge betrokken- en bevlogenheids score en de HR trotspunten.

Meer lezen