Simpelweg reduceren of toch moderniseren? HR grijp je kans!

Lysan Pot

Door het voortduren van de crisis staan de prestaties van veel organisaties onder druk. Er moet meer gebeuren met minder mensen en middelen. Binnen veel bestuurskamers wordt hierbij zeker ook gekeken naar het reduceren van het personeelsbestand. De vraag is alleen of dit werkelijk voldoende is om optimaal te blijven presteren. Succesvolle organisaties brengen niet alleen hun huishoudboekje op orde, ze moderniseren meteen hun organisatie.

Het efficiënt en soepel moderniseren is in belangrijke mate afhankelijk van de rol die je als HR manager hebt binnen je organisatie. Nu is het dus tijd voor HR om een stevige rol te pakken bij de directie van de organisatie. Nu is het moment aangekomen om op te staan en de werkelijke toegevoegde waarde van HR te laten zien.

Effectory ziet in de praktijk namelijk een wezenlijk verschil tussen organisaties waar de waarde van HR vanuit de top wordt onderkend, waar op het hoogste niveau wordt ingezien dat medewerkers een organisatie kunnen maken of breken. En organisaties waar HR slechts een uitvoerend orgaan van de directie is.

Bij organisaties die hier op een goede manier mee omgaan, stuurt HR sterk op de toegevoegde waarde die medewerkers leveren ten opzichte van de kosten. Input versus output. Ze maken inzichtelijk waar verbeterpotentieel zit: welke medewerkers kunnen en willen beter presteren en hoe zet je de kracht van elk individu of team in voor een beter organisatieresultaat?

Meer dan ooit is het voor HR van belang om harde informatie over het functioneren van de organisatie, vanuit de medewerkers zelf, bij de directie naar voren te brengen. Alleen dan ben je werkelijk in staat om die belangrijke rol binnen je organisatie te vervullen om de organisatie te moderniseren.

Een aantal tips om HR beter op de kaart te zetten:

  • Maak inzichtelijk wat bevlogenheid van medewerkers de organisatie oplevert. En dat een bevlogen medewerker precies hetzelfde kost als een niet-bevlogen medewerker.
  • Ga na of het beleid (de richting van de organisatie) voldoende duidelijk is bij medewerkers en koppel dit terug aan directie of bestuur.
  • Speel zelf een actieve rol in het uitdragen van de richting.
  • Zoek energielekken op en speel een actieve rol in het oplossen van energielekken.
  • Pak middelmatig management aan, vooral wanneer dit leidt tot medewerkers die niet lekker in hun vel zitten.
  • Stimuleer de top om meer werkelijk in contact te komen met medewerkers. En maak duidelijk welke/hoeveel positieve impact dit werkelijke contact heeft op de mensen.

Zorg dat de directie op de hoogte is van het volgende:

  • Waar zijn medewerkers meer of minder betrokken, meer of minder productief?
  • Waar zitten de minder goed functionerende afdelingen waar energie en dus geld weglekt?
  • Welke teams functioneren goed en waar kan het beter?

Door het bovenstaande in kaart te brengen, komt HR echt op de agenda te staan. Hier zijn zowel medewerkers als de organisatie enorm bij gebaat. Vanzelfsprekend ondersteunt Effectory hier graag bij met heldere inzichten in de werkbeleving van je medewerkers.