Subsidieregeling duurzame inzetbaarheid: aanvragen t/m 13 november

Hoe kun je er als organisatie voor zorgen dat je medewerkers goed, gemotiveerd én gezond bij je blijven werken? Duurzame inzetbaarheid is een thema dat volop in de belangstelling staat. Ten gevolge van de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking zal duurzame inzetbaarheid de komende jaren alleen nog maar belangrijker worden. Steeds meer organisaties treffen maatregelen om medewerkers langer en fit aan het werk te houden. Om deze initiatieven te stimuleren kunnen organisaties van 19 oktober tot en met 13 november 2015 subsidie aanvragen via een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds).

Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door het Agentschap SZW, een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor werkgevers een nieuwe ronde subsidie duurzame inzetbaarheid beschikbaar van 22 miljoen euro. De regeling is bedoeld om projecten gericht op duurzame inzetbaarheid te stimuleren.

Onderzoeken van Effectory komen in aanmerking voor de subsidie

Het ESF draagt met de subsidie bij aan het op lange termijn goed functioneren van medewerkers en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor diverse projecten, zoals periodiek onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers, het bevorderen van gezond en veilig werken en het stimuleren van sociale innovatie met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Ook een organisatiescan behoort tot de mogelijkheden, het onderzoek van Effectory komt dan ook in aanmerking voor de subsidie. We adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden.

EffectoryWilt u meer weten over de subsidie of Effectory?

Neem voor meer informatie over de subsidie en de mogelijkheden van Effectory contact op met 020 – 30 50 102 of via voorlichting@Effectory.nl.

Dien uw aanvraag uiterlijk 13 november vóór 17.00 uur in

Welke projecten maken kans op subsidie? Een aanvraag moet aan verschillende criteria voldoen. Er dienen minimaal twee medewerkers in dienst te zijn, voor projecten geldt een maximale duur van 12 maanden, organisaties zijn verplicht om medewerkers te betrekken bij het project en er dienen referenties te worden aangeleverd als onderdeel van de verantwoording van de keuze voor de adviseur. Wij helpen u graag, waar mogelijk, bij het indienen van de aanvraag.