Tevredenheid en betrokkenheid GGZ medewerker neemt toe

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland levert een onmisbare bijdrage aan de samenleving. Zonder deze zorg is deelname aan de maatschappij voor grote groepen mensen niet mogelijk. In Nederland wordt bijna negentig procent van alle geestelijke gezondheidszorg aangeboden vanuit GGZ- en RIBW-instellingen. De sector biedt hiermee werkgelegenheid aan ruim 80.000 zorgprofessionals. Hoe tevreden zijn deze medewerkers over hun werk? Effectory voerde grootschalig onderzoek uit binnen de sector en deelt haar bevindingen.

Voor het onderzoek zijn ruim 26.000 medewerkers uitgenodigd afkomstig uit 31 verschillende ggz- en ribw-instellingen. In totaal heeft 66% van deze groep deelgenomen aan het onderzoek, wat neerkomt op ruim 17.000 medewerkers. Deze respondenten hebben een digitale of schriftelijke vragenlijst ingevuld tussen januari 2011 en januari 2012.

Stijging in tevredenheid

Aan het woord is Anouk Scholte, consultant Zorg bij Effectory en gespecialiseerd in onderzoek binnen ggz-instellingen en ribw-organisaties. “In de sector signaleren we een lichte stijging in de algemene tevredenheid. De score op het gebied van tevredenheid is toegenomen van een 6,9 in 2010 naar een 7,1 het afgelopen jaar. Een positieve ontwikkeling. Een kanttekening daarbij is wel dat de resultaten van ribw-instellingen iets hoger scoren dan ggz-instellingen. Het totaalcijfer wordt daarom positief beïnvloed door ribw-medewerkers.”

Betrokkenheid en hart voor de organisatie

Hoe is het gesteld met de betrokkenheid van de medewerkers? “Ook deze is toegenomen”, vertelt Scholte. In 2010 scoorde betrokkenheid een 6,8, inmiddels is dit toegenomen naar een 7,2. “Ggz-medewerkers kunnen zich meer vinden in de doelstellingen van hun werkgever. Ze hebben hart voor hun organisatie en hebben het gevoel bij hun werkgever te passen. In de resultaten zien we dat medewerkers meer waardering ervaren vanuit de top van de organisatie. Dit is heel belangrijk. Het draagt bij aan een meer saamhorigheid, het gevoel om met z’n alleen een groot team te vormen. Medewerkers worden loyaler en zijn minder snel geneigd de organisatie te verlaten.”

Klantgerichtheid, rolduidelijkheid en efficiëntie

Waar is ruimte voor verbetering binnen de sector? Scholte vertelt: “Klantgerichtheid scoort, in vergelijking met andere sectoren, helaas relatief laag binnen de branche. Wel heeft klantgerichtheid meer prioriteit gekregen binnen ggz-organisaties, de score is gestegen van een 6,4 in 2010 naar een 6,6. Opvallend is wel dat de respondenten hun eigen afdeling of team minder klantgericht vinden. Deze score is iets gedaald, van een 7,5 naar een 7,4.” Ook de thema’s rolduidelijkheid (score 6,2) en efficiëntie (score 6,2) blijven achterliggen op andere sectoren. Scholte vult aan: “Het rapportcijfer op efficiëntie is wel gestegen ten opzichte van 2010. Voorheen was dit een 6,0, we zien dus een lichte toename.”

Doorgroeimogelijkheden

De tevredenheid over de ontwikkelingsmogelijkheden is echter weer iets afgenomen (van een 6,2 naar een 6,1). Scholte licht ook dit toe: “Met name de tevredenheid over de doorgroeimogelijkheden is gedaald. Hierop scoorde de ggz-branche voorheen bovengemiddeld ten opzichte van andere sectoren, nu is dat niet meer het geval. Waarschijnlijk spelen de ingrijpende bezuinigingen binnen de sector hier een rol. Vooral medewerkers die langer dan zes jaar in dienst zijn, laten zich overigens kritisch uit over hun doorgroeimogelijkheden. Begrijpelijk natuurlijk, zij hebben immers de meeste behoefte aan doorontwikkeling. De groep medewerkers die minder dan drie jaar in dienst is, oordeelt positiever. Dit is een heel natuurlijk verschijnsel, we zien het ook in andere sectoren.”

“Al met al zien we dat de sector voortdurend volop in beweging is. Een stijging op tevredenheid en betrokkenheid is bijzonder positief, want deze drijfveren maken verdere verbetering mogelijk. Klantgerichtheid, rolduidelijkheid en efficiëntie: je kunt er alleen mee aan de slag als je medewerkers vooruit willen. Daarmee lijkt het wel goed te zitten binnen de ggz-branche.”