Trots: uw beste marketing!

Arne Barends

Als uw organisatie door uw klanten wordt erkend als een fijne partner om zaken mee te doen, dan is dit een label dat met trots mag worden gedragen. Trotse werknemers vormen zo binnen de verschillende (online) netwerken een keten van ambassadeurs voor uw organisatie. De branding van uw organisatie is voornamelijk gebaseerd op geloofwaardigheid en er is niets geloofwaardiger dan de mensen die trots zijn op de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn. Dus als deze trots naar buiten wordt geprojecteerd, levert dit u de beste marketing op die u maar kan wensen!

Trots de; m 1 (min) een te hoge dunk van zichzelf; hoogmoed 2 (in positieve zin)zelfbewustheid, eergevoel 3 persoon of zaak waarop men trots is

Volgens de Van Dale staat het woord ‘trots’, in positieve zin, gelijk aan ‘eergevoel’. Trots is als emotie een belangrijk onderdeel van het menselijk gedrag. Een gevoel van trots komt voort uit een combinatie van zelfbeoordeling en de opinie van anderen. Werknemers baseren de mate waarin zij trots zijn op hun werkgevers grotendeels op hun eigen perceptie, maar ook op die van hun collega’s. Het gevoel van trots bij een werknemer komt voornamelijk voort uit het geloof dat zijn of haar inspanningen van positieve invloed zijn geweest op de prestaties van het bedrijf. Kotler (2000), bekend marketingwetenschapper, stelde eens dat ‘interne marketing vooraf gaat aan externe marketing’. Vrij vertaald: het heeft voor uw organisatie geen zin om excellente service te promoten voordat uw personeel er volledig achter staat om deze te leveren.

De marketingwaarde van uw sociaal kapitaal

Organisaties die positief gedrag van hun werknemers willen promoten, zullen zich moeten focussen op het verhogen van gevoelens van trots. In hun onderzoek suggereren Arnett, Laverie & McLane (2002) dat trots ook een belangrijke factor is als het gaat om de houding van werknemers tegenover hun werkgever buiten werktijden om. Medewerkers die trots zijn op de organisatie waarvoor zij werken, laten deze organisatie meer toe binnen hun persoonlijke leefomgeving. Zij zullen sneller geneigd zijn hun eergevoel met anderen te delen en overgaan tot activiteiten die hun werkgever in een positief daglicht brengen. Het is daarom met name voor marketingmanagers en commercieel directeuren een interessante vraag hoe zij, met behulp van trots als de ideale hefboom, de marketingwaarde van het sociaal kapitaal in hun organisatie kunnen verhogen.

Sta eens stil bij uw prestaties

Hoe verhoogt u gevoelens van trots onder uw werknemers? In ieder geval door af en toe stil te staan bij de prestaties van uw organisatie. Als u met uw organisatie echt succesvol wil zijn, moet u de sterke kanten van uw organisatie zien en benadrukken. Zorg dat uw werknemers iets hebben om trots op te zijn. Positieve feedback van uw klanten geeft de prestaties van uw organisatie een menselijk gezicht. Winstcijfers gooien vooral op directieniveau hoge ogen. Daarentegen is de waardering van uw klanten van de services en betrouwbaarheid bij uitstek geschikt om met uw medewerkers te delen. Nieuwe opdrachten en positieve reacties van uw klanten zullen impact hebben op de motivatie van uw werknemers. De verzamelde klantinzichten bieden uw organisatie dus niet alleen de handvatten voor een nieuwe koers, maar geven u ook het recht tot een juichmoment. Onderzoeksresultaten vormen daarmee een extra intern marketinginstrument, een doorgeefluik van noemenswaardige prestaties.

Trots is besmettelijk

Ook voor uw externe marketing kan uw klantenfeedback positief doorwerken want trots is namelijk besmettelijk. Wanneer een werknemer trots op zijn organisatie is, zal hij dit graag uitdragen binnen zijn sociale omgeving. Met de opkomst van de nieuwe online media heeft het aantal kanalen en vormen van sociale uitingen een enorme vlucht genomen, zowel op privé als op zakelijk vlak. Volgens een gezamenlijk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en Nelissen Media Consult dragen social media onomkeerbaar bij aan een betere interne en externe interactie, innovatie en kennisdeling. De onderzoekers stellen dat werknemers die werkgerelateerd veel social media gebruiken meer betrokken zijn bij de organisatie en dat zij aangeven makkelijker informatie te delen.

Uw beste marketing

Het delen van kennis en informatie met mensen waarmee voorheen nauwelijks communicatie mogelijk was, kan leiden tot een beter beeld van de omgeving waarin de organisatie zich bevindt. Uw relatie met uw vakcollega’s, klanten en leveranciers kan hierdoor verbeteren. Als uw organisatie door uw klanten wordt erkend als een fijne partner om zaken mee te doen, dan is dit een label dat met trots mag worden gedragen. Trotse werknemers vormen zo binnen de verschillende (online) netwerken een keten van ambassadeurs voor uw organisatie. De branding van uw organisatie is voornamelijk gebaseerd op geloofwaardigheid en er is niets geloofwaardiger dan de mensen die trots zijn op de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn. Dus als deze trots naar buiten wordt geprojecteerd, levert dit u de beste marketing op die u maar kan wensen!

Bronnen:

Arnett, D.B., Laverie, D.A. & Mclane, C. (2002). Using job satisfaction and pride as internal-marketing tools (Human Resources). Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly – April
Kotler, P. (2000). Marketing Management. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, pp. 22
www.nelissenmediaconsult.nl