Veelgestelde vragen over intern klantenonderzoek

Is het intern klantenonderzoek van Effectory standaard of maatwerk?

Uw interne klantenonderzoek is altijd maatwerk. Het eerste uitgangspunt is natuurlijk wat u met het onderzoek wilt bereiken. Verder kijken we naar uw wensen ten aanzien van planning, groepsindeling, communicatie naar uw medewerkers en de rapportage.

U krijgt de beschikking over een projectleider en een consultant die ervoor zorgen dat uw interne klantenonderzoek vlekkeloos verloopt. Ontzorgen is hun vak. Ook wordt uw vragenlijst voor u op maat gemaakt.

Wat kan ik bereiken met een intern klantenonderzoek?

Het intern klantenonderzoek wordt compleet naar uw wensen ingericht. Het intern klantenonderzoek:

  • is een goed instrument voor kwaliteitsverbetering van uw interne organisatie.
  • leidt tot een meer efficiënte en klantgerichte interne organisatie.
  • helpt u en uw management prioriteiten te bepalen.
  • geeft interne diensten objectieve feedback vanuit de gebruikers

Wat is het verschil tussen een medewerkersonderzoek en een intern klantenonderzoek?

Met een medewerkersonderzoek bevraagt u al uw medewerkers naar onderwerpen als tevredenheid, betrokkenheid, engagement, motivatie, loyaliteit et cetera. U krijgt informatie over de gezondheid van uw totale organisatie én van elk organisatieonderdeel of afdeling. Met het intern klantenonderzoek zoomen we in op de interne dienstverlening. Bij dit onderzoek geven uw medewerkers feedback aan afdelingen waar ze in het dagelijks werk te maken hebben. Met de uitkomsten van gedegen intern klantenonderzoek kunt u de onderlinge samenhang in uw organisatie optimaliseren en zowel effectiviteit, efficiëntie als klantgerichtheid verbeteren.

Is anonimiteit belangrijk bij een intern klantenonderzoek?

Anonimiteit is één van de belangrijkste succesfactoren voor intern klantenonderzoek. Als de anonimiteit in het geding is, of wanneer medewerkers zich niet anoniem voelen, vullen ze de vragenlijst sociaal wenselijk in. Bovendien is de kans op non-respons dan relatief hoog.

Als u het gevoel voor anonimiteit optimaal wilt waarborgen, adviseren we u het volgende:

  • Schakel een professioneel extern bureau in, zoals Effectory.
  • Communiceer intern goed dat het onderzoek anoniem is.
  • Instrueer uw managers dat zij anonimiteit benadrukken tijdens een werkoverleg.
  • Gebruik zo min mogelijk codes op de vragenlijst.

Vanzelfsprekend houdt Effectory bijzonder goed rekening met het waarborgen van anonimiteit naar uw medewerkers.

Waarom zou ik een onderzoek niet in eigen beheer uitvoeren?

De interne klanten (medewerkers) willen in volledige anonimiteit antwoorden. Ze willen de garantie hebben dat hun antwoorden nooit individueel herleidbaar zijn. Ook niet door uw ICT afdeling of door handschrift herkenning. Dit is ook in uw belang, omdat u alleen dan eerlijke antwoorden en dus eerlijke resultaten krijgt. Een professionele externe organisatie als Effectory borgt dit.

Daarnaast wilt u uw intern klantenonderzoek in de toekomst kunnen herhalen. Om te kijken of verbeteracties resultaat hebben. Het is dan handig om te werken met een instrument die langer houdbaar is en die consistent in de tijd kan worden uitgevoerd. Ook wanneer de medewerkers die het in eigen beheer doen niet meer bij u werkzaam zijn.

Bespaar een hoop werk. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met anonimiteit en responsadministratie? Hoe zet u bijvoorbeeld uw resultaten om naar een rapportage waar elke afdeling mee aan de slag gaat? U wilt dat deze rapportages grafisch en goed leesbaar zijn en u wilt niet dagenlang hoeven te prutsen in een onderzoekspakket of Excel. Uitbesteden bij een organisatie die dit goed heeft uitontwikkeld is dan aanzienlijk handiger.

Een externe partij als Effectory kan u helpen met het bepalen van het belang van verschillende vragen. Door middel van statistische analyse op de uitkomsten. Indien u het zelf doet of indien u uw onderzoek laat uitvoeren bij een niet professionele partij, gaat u vragen naar belang, waardoor er enorme vragenlijsten ontstaan. Met als gevolg minder respons en minder kwaliteit van de respons.

Wij helpen u bij het interpreteren van de resultaten. U maakt gebruik van de ervaring bij vergelijkbare organisaties en bij vergelijkbare problematiek. Het is heel handig en heel bruikbaar om een objectief contactpersoon te hebben die met u meekijkt naar uw resultaten.

Tenslotte weet u precies waar u aan toe bent. U kunt een duidelijke planning en prijs afspreken. U krijgt een zorgeloos traject waarin u bediend en ontzorgd wordt in plaats van zelf het wiel helemaal uit te vinden. Alle valkuilen en succesfactoren heeft Effectory overigens voor u samengevat in een checklist. Vraag de checklist voor het succevol opzetten van een intern klantenonderzoek gratis aan!

Hoe kan ik de rest van de organisatie overtuigen van het nut van een onderzoek?

Een kort antwoord, maar heel reëel: schakel Effectory in! We geven graag een presentatie binnen uw organisatie. Maak een afspraak.

Levert Effectory nazorg?

Ja, dit leveren we. Dit doen we op een volledig vrijblijvende manier. Het is uw vrije keuze of u na de verkregen inzichten verder gaat met onze dochterorganisatie Customeyes om concreet en gericht te werken aan het verbeteren van uw organisatie.

Kan ik vrijblijvend een persoonlijk advies krijgen?

We komen graag bij u langs om u meer informatie te geven over een geschikt intern klantenonderzoek voor uw organisatie, concrete voorbeelden te tonen en u te laten zien welke van uw branchegenoten al met Effectory samenwerken. U zult zien dat u samen met Effectory zorgt voor een efficiënte, effectieve en klantgerichte organisatie. U bent in staat om uw organisatie te verbeteren, zonder dat u dit veel tijd, geld, of energie kost.