Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: met behulp van medewerkersonderzoek naar een hoger niveau

Danny Paulich

Bij een organisatie als de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is medewerkersonderzoek van groot belang. Waarom? Omdat de stem van medewerkers leidt tot een betere werkomgeving en goed werkgeverschap binnen veiligheidsregio’s. Helemaal in deze tijd van veranderingen binnen veiligheidsregio’s, waarin onder andere het systeem omtrent de meldkamers op de schop ging, is medewerkersonderzoek het perfecte middel om de huidige situatie in kaart te brengen en actieplannen voor de toekomst te ontwikkelen. Begin 2014 heeft de VRR daarom een onderzoek uit laten voeren door Effectory.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: met behulp van medewerkersonderzoek naar een hoger niveau

Ambitie: top 50 Beste Werkgevers

Het medewerkersonderzoek van Effectory heeft de aanzet gegeven voor een mooie ambitie van VRR. Sandra van Velzen, beleidsmedewerker bij de VRR, laat weten: “Binnen enkele jaren willen wij in de top 50 van Beste Werkgevers staan. De meting in 2014 was een nulmeting om de algemene werkbeleving in kaart te brengen na een periode van verandering en reorganisatie. Vanuit hier gaan we actiepunten opstellen om onze ambitie te verwezenlijken.”

Aan de slag

De VRR heeft gesprekken gepland met twee organisaties uit Rotterdam die in 2013 in de top 50 van de Beste Werkgeversverkiezing eindigden: Havenbedrijf Rotterdam en Stedin. Van deze organisaties kan lering getrokken worden om de VRR naar een hoger plan te tillen. Ook intern worden de nodige actiepunten opgezet. Effectory heeft een zogeheten ‘train de trainer workshop’ gegeven aan de afdeling P&O, zodat zij de teams optimaal kunnen ondersteunen tijdens het ‘aan de slag traject’.

De volledige klantcase van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond