Verbeter de kwaliteit van zorg

Annette Capelle

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hecht veel waarde aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Vanaf 2010 zijn alle zorginstellingen verplicht om de kwaliteit van de zorg zichtbaar en meetbaar te maken. Hierdoor kunnen de prestaties van verschillende zorginstellingen met elkaar vergeleken worden. Maar hoe maakt u de kwaliteit van uw zorginstelling inzichtelijk? En hoe zorgt u er voor dat de kwaliteit van uw zorginstelling daadwerkelijk verbetert?

Uw medewerkers maken het verschil

Om de kwaliteit van uw zorginstelling naar een hoger niveau te tillen is het essentieel om zichtbaar te maken hoe uw eigen organisatie functioneert. Hoe dragen diverse afdelingen bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg? Hoe verloopt de communicatie en samenwerking tussen afdelingen? Het is van groot belang dat alle afdelingen afzonderlijk weten wat er van ze verwacht wordt, maar ook van elkaar weten wat er speelt. Alleen zo ontstaat een eenheid die de basis vormt van een succesvolle organisatie. Uw medewerkers maken het verschil!

Laat uw interne klanten aan het woord

Hoe maakt u de kwaliteit van zorg inzichtelijk? Laat uw interne klanten aan het woord. Het intern klantenonderzoek van Effectory stelt uw medewerkers in staat feedback te geven over afdelingen waar ze in het dagelijks werk mee te maken hebben. Op basis van de verkregen informatie kunnen afdelingen van elkaar leren en met elkaar in gesprek gaan. Door ervoor te zorgen dat alle afdelingen optimaal met elkaar samenwerken, wordt de schakelsnelheid van uw zorginstelling vergroot, waardoor u daadwerkelijk de kwaliteit van zorg kunt verbeteren.

Hoe gaat het in zijn werk?

Met het intern klantenonderzoek van Effectory heeft u een instrument in handen die u cruciale inzichten in uw organisatie verschaft. U ziet precies waar inefficiëntie zit, waar het in de samenwerking aan schort en welke afdelingen aandacht verdienen. Daardoor kunt u heel gericht de kwaliteit van uw zorginstelling verbeteren. Met de uitkomsten van een gedegen intern klantenonderzoek kunt u de onderlinge samenhang optimaliseren en zowel effectiviteit, efficiëntie als klantgerichtheid verbeteren. Met het intern klantenonderzoek maakt u niet alleen de kwaliteit van zorg inzichtelijk, u werkt ook aan een organisatie die optimaal presteert.