Vijf redenen om als ondernemingsraad een medewerkeronderzoek uit te voeren

Hadewych van Middelaar

Op het OR Live congres spraken wij ondernemingsraadleden over het verbeteren van hun organisatie, en hoe zij vanuit hun OR rol daar aan bij kunnen dragen. Als ondernemingsraad ben je de stem van je organisatie en je medewerkers. In deze blog lees je vijf redenen hoe je als OR je medewerkers optimaal kunt vertegenwoordigen na het doen van een medewerkersonderzoek.

Vijf redenen om als ondernemingsraad een medewerkersonderzoek uit te voeren

1. Scherp inzicht in wat er in de organisatie en teams leeft

Met een medewerkersonderzoek breng je in kaart wat er speelt op welke afdeling en in welke mate. Is er onvrede over het werk of over de arbeidsvoorwaarden? Is op sommige plekken de werkdruk te hoog? De leidinggevende niet capabel? De werksfeer niet in orde? Waar gaat het juist heel goed en wat kunnen anderen daarvan leren?

2. Ieders stem is waardevol

De kennis die het onderzoek oplevert is belangrijk voor iedereen.  Zowel voor het management, voor de OR, als voor de medewerkers. Door middel van een medewerkersonderzoek komt namelijk boven tafel wat er écht leeft in de organisatie. Een goed onderzoek is immers anoniem en geeft medewerkers de mogelijkheid om zonder gêne of angst voor maatregelen hun stem te laten horen.

3. Juiste onderwerpen op de agenda

Doordat je weet wat er speelt kunnen de juiste onderwerpen op de agenda worden gezet. Dat geeft veel houvast om je achterban goed te kunnen vertegenwoordigen! Met de onderzoeksresultaten zwart op wit bij de hand kun je er zeker van zijn dat de punten die besproken worden met het management de juiste snaar raken. De OR is werkelijk de stem van de medewerkers.

4. Meet wat er speelt bij je medewerkers

Dat deze onderwerpen statistisch onderbouwd zijn, is een ander groot voordeel van medewerkersonderzoek. Vaak is te zien hoeveel procent van alle medewerkers een bepaald standpunt inneemt. Dit maakt het voor de OR mogelijk om gewapend met echte feiten ten tonele te komen. Als 90% van de medewerkers ergens mee zit, kan het management hier moeilijk omheen. Er kan nooit gezegd worden dat iets slechts bij een enkeling speelt.

Praktische tips voor een succesvol medewerkersonderzoek

5. Win-win situatie

Doordat er zwart op wit staat wat er leeft en waar verbeterd kan worden, kan het management zich met de juiste zaken bezighouden. Het is voor iedereen het beste als er gesproken wordt over onderwerpen die er écht toe doen. Er wordt geen tijd verspild aan zinloze vergaderpunten. Er kan nu echt verbetering worden gerealiseerd en daar plukken alle partijen de vruchten van!

essential guide to driving employee engagement in Europe

Je medewerkers optimaal vertegenwoorigen?

Vraag hier de gratis checklist aan met tips voor de opzet van een succesvol medewerkersonderzoek.

Download een gratis exemplaar