Voorbereiden op de nieuwe Wmo? Doe het samen!

De nieuwe Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) treedt vanaf januari 2015 in werking. Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen met een beperking die thuis wonen. Hierbij krijgen gemeenten de vrijheid om te bepalen op welke manier zij de Wmo uitvoeren. Door de concentratie van verantwoordelijkheden kunnen gemeenten het aanbod beter laten aansluiten op de zorgvraag. Deze nieuwe verantwoordelijkheden van gemeenten in combinatie met de beleidsvrijheid kunnen mogelijk leiden tot grote verschillen in kwaliteit van de zorg tussen gemeenten onderling. Hoewel de exacte invulling van de Wmo nog onduidelijk is, zijn de gevolgen voor zorgorganisaties, hun cliënten en medewerkers groot. Zijn uw zorgorganisatie en uw medewerkers al voorbereid op het leveren van zorg via de Wmo?

Voorbereiden op de nieuwe Wmo? Doe het samen!

Commercialisering zorgorganisaties

Door de Wmo-financiering moet marktwerking ervoor zorgen dat zorgaanbieders zich commerciëler gaan opstellen en hun onderscheidend vermogen beter kunnen definiëren en presenteren. Dit vraagt om een commerciëlere aanpak van zorgorganisaties. Vraagstukken als: ‘Waar kunnen we samenwerkingsverbanden aangaan om onze positie te versterken?’ en ‘Specialiseren of een totaalpakket van zorg aanbieden?’ houden zorgorganisaties bezig. Sommige zorgorganisaties maken zich zorgen over hun bestaansrecht, omdat budgetten niet meer zeker gesteld zijn.

Rol van gemeenten

De Wmo vraagt eveneens om een andere koers van gemeenten. Zij krijgen de verantwoordelijkheid over een groep burgers met een vaak levenslange zorgvraag. Per zorgaanvraag zal de gemeente bekijken wat de burger zelf nog kan en in hoeverre het sociale netwerk van deze burger hier een rol in kan vervullen (mantelzorg). Hiermee komt er een kanteling van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij.

Sociale innovatie

In tijden van verandering is het juist van belang om goed in contact te staan met uw medewerkers. Welke ideeën hebben zij om de komende uitdagingen aan te gaan? En hoe staan zij erin? In onze onderzoeken zien we dat organisaties die hun medewerkers betrekken bij verandertrajecten en hun feedback benutten (sociale innovatie), hoger scoren op veranderingsbereidheid van medewerkers. Doordat de organisatie openstaat voor de ideeën van medewerkers, zijn zij bovendien meer betrokken bij de organisatie. Betrokken medewerkers ervaren een sterke binding met de organisatie, tonen meer inzet en zijn innovatiever dan niet betrokken medewerkers. Deze aspecten zijn belangrijk voor het goed doorlopen van een transitie.

Wmo-onderzoek

Door uw medewerkers te betrekken in uw verandertraject en hun ideeën te benutten, komt u samen tot het meest optimale traject en creëert u meer draagvlak voor verandering. Om deze feedback te verzamelen heeft Effectory onlangs een onderzoek ontwikkeld voor organisaties die in transitie verkeren. Met het Wmo-onderzoek komt u er achter hoe uw medewerkers erin staan en kunt u op basis van hun feedback tussentijds bijsturen. Op deze manier doorloopt u de Wmo-transitie samen met uw medewerkers.

Whitepaper: Het Wmo-onderzoek: samen met uw medewerkers door de transitie

Zijn uw zorgorganisatie en uw medewerkers al voorbereid op het leveren van zorg via de Wmo? Effectory heeft een Wmo-onderzoek ontwikkeld dat erop gericht is uw organisatie en uw medewerkers door de transitie heen te helpen.

Vraag gratis het whitepaper aan!