Voorkom onderzoeksmoeheid! Houd het simpel! Waarom gecombineerde onderzoeken de zorg vooruit helpen

Om als zorgorganisatie duurzaam succesvol te zijn, is het cruciaal om inzicht te hebben in wat er speelt bij uw medewerkers, vrijwilligers, cliënten én ouders/ vertegenwoordigers. Om die reden voeren zorgorganisaties onderzoeken uit. Vooral op eigen initiatief, maar ook om te voldoen aan de gestelde eisen vanuit zorgkantoren. Door de hoeveelheid losse onderzoeken die zorgorganisaties uitvoeren, valt steeds vaker de term ‘onderzoeksmoeheid’ binnen zorgorganisaties. Dit houdt in dat er met minder plezier onderzoek gedaan wordt, waardoor de respons lager uit kan vallen en organisaties minder zin hebben om met de resultaten aan de slag te gaan. Dit belemmert om te verbeteren en verder te groeien.

Om de kwaliteit en transparantie van de zorg te verhogen, meten zorgorganisaties de cliëntervaringen. Voor een groot aantal zorgorganisaties is dit vanuit de zorgkantoren verplicht gesteld. Naast het achterhalen van cliëntervaringen, is het eveneens waardevol om te weten hoe uw medewerkers hun werk beleven. Wat gaat er goed en waar zitten mogelijkheden voor verbetering? Om die reden voeren veel zorgorganisaties naast cliëntenonderzoek, een medewerkersonderzoek uit. De mate waarin medewerkers bevlogen zijn, bepaalt namelijk in hoge mate de kwaliteit van de geboden zorg.

De huidige kabinetsplannen hebben vergaande gevolgen voor medewerkers én cliënten. Des te belangrijker is het om de cliënt- en medewerkerbeleving in de gaten te houden en hun input te benutten bij het omgaan met de huidige veranderingen.

Onderzoeksmoe

De verschillende onderzoeken onder medewerkers, vrijwilligers, cliënten én ouders/vertegenwoordigers leveren een hoop waardevolle informatie op om te verbeteren. Enerzijds wilt u al deze informatie zo goed mogelijk inzetten, anderzijds wilt u ‘onderzoeksmoeheid’ voorkomen. Nu kan het voor de medewerkers die aan de slag gaan met de onderzoeksresultaten lastig zijn om het overzicht te bewaren en daadwerkelijk de toegevoegde waarde van de verschillende, losse onderzoeken te blijven zien. Gevolg is dat bij een volgend onderzoek de respons lager kan uitvallen en dat organisaties minder zin hebben om met de onderzoeksresultaten aan de slag gaan. Het onderzoek wordt dan meer een doel, in plaats van een middel om uw zorgorganisatie in beweging te brengen en naar hoger niveau te tillen.

Krachten bundelen

De meeste zorgorganisaties zien het nut van onderzoek. Hierdoor is de behoefte ontstaan om de verschillende onderzoeken onder medewerkers, vrijwilligers, cliënten én ouders/vertegenwoordigers te combineren. Door middel van dit zogenaamde spiegelonderzoek wordt het aantal onderzoeksmomenten beperkt. Het is voor iedereen binnen de organisatie duidelijk dat deze onderzoeken deel uitmaken van het gezamenlijke kwaliteitsprogramma van de organisatie. De gecombineerde resultaten van deze onderzoeken laten zich eenvoudig omzetten in gezamenlijke prioriteiten. Dit houdt de kwaliteit- en verbeteragenda binnen de organisatie stevig op koers. U ontvangt een samenvatting per onderzoeksrapport, waarin de belangrijkste resultaten van de medewerkers, vrijwilligers, cliënten én ouders/vertegenwoordigers staan weergeven. Hierdoor kunt u goed vergelijken en uw plannen op elkaar afstemmen.

Tijdwinst

Het combineren van onderzoeken levert een enorme tijdwinst op voor organisaties. Doordat er gezamenlijke prioriteiten worden gedefinieerd, is het combineren van de onderzoeken minder belastend voor medewerkers dan allemaal losse onderzoeken.

Het voordeel van spiegelvragen

Naast het feit dat u met een spiegelonderzoek veel tijd bespaart, krijgt u door middel van het stellen van spiegelvragen inzicht in het verschil in beleving tussen medewerkers, vrijwilligers, cliënten én ouders/vertegenwoordigers op de voor u relevante thema’s. Denk hierbij aan de thema’s veiligheid, aandacht en tijd voor de cliënt, vakbekwaamheid van de medewerker en eigen regie van de cliënt. Door middel van de spiegelrapportage ziet u in één oogopslag de samenhang van alle onderzoeken en waar medewerkers, vrijwilligers, cliënten én ouders/vertegenwoordigers het meest tevreden én het meest ontevreden over zijn. De perceptie van de medewerkers over het thema ‘aandacht en tijd voor de cliënt’, kan compleet anders zijn dan die van de cliënt. Juist deze informatie geeft zorgorganisaties concrete handvatten om te verbeteren en direct aan de slag te gaan.

Voor welke aanpak u ook kiest, losse onderzoeken of juist gecombineerd. Zie het als een kans om te verbeteren, samen met uw medewerkers, vrijwilligers, cliënten én ouders/vertegenwoordigers!