Voortgezet onderwijs medewerker heeft nauwelijks tijd om goed werk te leveren

Hadewych van Middelaar

Medewerkers in het voortgezet onderwijs hebben het gevoel dat er veel te weinig tijd is om hun taken goed uit te voeren. Dat blijkt uit recent onderzoek van Effectory, uitgevoerd onder voortgezet onderwijs instellingen in de eerste helft van schooljaar 2014-2015 in Nederland. Zij beoordelen de mate waarin zij tijd hebben om goed werk te leveren gemiddeld met een 4,7.

Voortgezet onderwijs medewerker heeft nauwelijks tijd om goed werk te leveren

Hoge werkdruk

Deze diepe onvoldoende staat rechtstreeks in verband met de hoge werkdruk in de sector”, vertelt Timon Visser, consultant bij Effectory gespecialiseerd in medewerkersonderzoek bij onderwijsinstellingen. “Het percentage medewerkers dat zijn werkdruk niet goed vindt, is binnen het voortgezet onderwijs meer dan de helft, 52%. Dat is erg hoog. De onderwijsbranche als geheel scoort iets beter, al is het verschil minimaal. In andere sectoren is gemiddeld 35% van de medewerkers ontevreden is over de werkdruk, een veel lager percentage. Hieruit blijkt dat dit echt een specifiek probleem in het onderwijs is.”

Veel administratie en weinig controle

Waarom vinden medewerkers in het voortgezet onderwijs hun werkdruk zo hoog? “Dit heeft twee redenen”, legt Visser uit. “In de eerste plaats is er veel administratieve last. Vaak staat niet de leerling, maar de regelgeving centraal. Er zijn veel kwaliteitseisen waar aan moet worden voldaan en medewerkers ervaren dit als een zware druk. Daarnaast hebben medewerkers het gevoel dat zij hun eigen tijd niet in kunnen delen. Ze krijgen taken opgelegd en er wordt op een systematische manier gesproken over urennormen en taakverdeling. Dit zorgt dat medewerkers weinig controle ervaren en dat geeft extra druk.”

Bespreekbaar

Wat te doen? “Belangrijk is om het probleem in elk geval niet te negeren”, vertelt Visser. “Bij organisaties die tijdgebrek en werkdruk bespreekbaar maken zien we hoe verlichtend dit werkt. Ook als het probleem niet meteen opgelost kan worden, verbetert het emotionele welzijn van medewerkers enorm als zij zich opgemerkt en gesteund voelen.”

Whitepaper: werkbeleving in het voortgezet onderwijs

ICT benchmark whitepaperIn het whitepaper lees je de opvallendste bevindingen uit medewerkersonderzoek van Effectory en Kwaliteitscholen onder medewerkers in het voortgezet onderwijs. De resultaten zetten we af tegen de onderwijsbenchmark en de meest uitgebreide benchmark van Nederland op het gebied van werkbeleving.

Vraag hier het whitepaper gratis aan