Voortgezet onderwijs weet jonge medewerkers te binden

Timon Visser

Uit onderzoek van CNV onderwijs* onder 600 leerkrachten tussen de 20 en 35 jaar, blijkt dat de helft overweegt te stoppen met hun werk. Ze vinden de werkdruk te hoog en hun carrièremogelijkheden te gering. Dit in tegenstelling tot de resultaten uit medewerkersonderzoek onder 7294 respondenten in het Voortgezet Onderwijs, uitgevoerd door Effectory en Kwaliteitscholen in 2013. Hieruit blijkt dat juist de jongere medewerkers geen intentie hebben te vertrekken.

Geen vertrekintentie op korte termijn

De medewerkers in het VO onderwijs geven aan, de komende 1 tot 2 jaar bij hun school te blijven werken. Zij scoren daarmee ver boven het gemiddelde met een 8,4 op een tien puntsschaal. Het onderwijs algemeen scoort namelijk een 7,9, en het gemiddelde van werkend Nederland scoort een 8.

Bevlogen schooldirecteur zorgt voor excellerende leerlingen

Jonge medewerkers blijven op hun plek

Van de medewerkers t/m 29 jaar heeft slechts 22,2%  recent actie ondernomen om ander werk te vinden. Ook hebben ze niet de intentie om op korte termijn op zoek te gaan naar een nieuwe baan. De bijna 80% van de jongere leerkrachten zitten dus goed op hun plek. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt de vertrekintentie steeds meer af. 

Werkdruk

Zoals bekend is de goede werkdruk binnen het onderwijs in het algemeen hoger (52,3 %) dan het landelijk gemiddelde sector overstijgend (62%). Toch zien we dat de medewerkers t/m 29 jaar binnen het VO de werkdruk als minder hoog ervaren; daarvan vindt 56.3% de werkdruk goed.

Het verborgen potentieel van werkend Nederland – Editie 2016

Hoe kunnen organisaties flexibel en wendbaar blijven? Effectory heeft ruim 400.000 medewerkers gevraagd naar hun ideeën en dit samengevat in een rapport.

Downloaden

*(Vakvereniging voor medewerkers in het onderwijs)
bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3629232/2014/04/05/Helft-jonge-docenten-dreigt-op-te-stappen.dhtml