Vraag je medewerkers om feedback met pulse surveys

Danny Paulich

Met onze feedbackinstrumenten helpen we dagelijks vele organisaties duurzaam te verbeteren. Feedback van je medewerkers is van grote waarde om van binnenuit verbeterslagen te maken. Vaak wordt die feedback opgehaald via centraal medewerkersonderzoek. De inhoud van de vragenlijsten is centraal belegd en het onderzoek wordt op een vast moment uitgezet. Maar wij zien dat organisaties steeds vaker op zoek zijn naar flexibele vormen van onderzoek. Wat is een ’employee pulse survey’ precies en wat heb je er aan?

Vraag je medewerkers om feedback met pulse surveys

Pulse surveys ten opzichte van centraal medewerkersonderzoek

Met employee pulse surveys kun je een centraal medewerkersonderzoek, waar iedereen bij betrokken is, decentraal en flexibel inrichten. Je hebt dan het voordeel van organisatie brede informatie en je biedt teams of locaties de mogelijkheid om de vragenlijst aan te vullen met voor hen relevante onderwerpen. Denk aan de werkdruk van medewerkers sinds de fusie van afgelopen zomer of de nieuwe rolverdeling binnen een team. Daarnaast bepalen ze zelf wanneer het onderzoek wordt uitgezet.

Dit zijn de voordelen

Pulse surveys zijn zo in te richten dat het perfect aansluit bij de koers van jouw organisatie. Je betrekt je medewerkers bij belangrijke ontwikkelingen en je kunt hun ideeën optimaal benutten. De voordelen van pulse surveys op een rij:

  • Verantwoordelijkheden laag in de organisatie: Pulse surveys zorgen voor betrokkenheid en eigenaarschap op inhoud en actiepunten.
  • Relevantie: Elk team/ elke groep kan zijn vragenlijst aanvullen met relevante thema’s en vragen.
  • Juiste moment: Elk team/ elke groep kan een eigen meetmoment kiezen.
  • Impact: Specifieke informatie zorgt voor gerichte verbeteringen.
  • Centraal beeld: Een centrale basis van de pulse surveys zorgt voor een optimale organisatiescan zodat teams en locaties met elkaar vergeleken kunnen worden.
  • Minimale tijdsinvestering: Teams bepalen zelf hun onderzoek met minimale centrale tijdsinvestering.

Nog een stapje verder

Pulse surveys gaan er vaak vanuit dat de hele organisatie bij het onderzoek is betrokken. maar het kan een stapje verder: teams, locaties of andere doelgroepen kunnen met pulse surveys ook volledig zelf de regie krijgen over de inhoud van de vragenlijst (geen centrale basisvragenlijst) en het moment van meten. Daarnaast kan de HR-afdeling ad hoc één vraag of één vragenset wil sturen naar de hele organisatie óf een deel van de organisatie.

Zijn pulse surveys iets voor jou?

Is jouw organisatie ook continu in beweging? En speelt eigenaarschap een belangrijke rol? Dan zijn employee pulse surveys de ideale manier om feedback van je medewerkers te verzamelen.

Meer weten? Bel 020 30 50 102.