Waterschapsbedrijf Limburg: High Performance Organisatie

92% respons én een trots gevoel

“We willen verder groeien tot een High Performance Organisatie. We kunnen dit alleen waarmaken als onze mensen gemotiveerd en betrokken zijn en als de samenwerking tussen alle teams goed verloopt.”

Het toilet doorspoelen, douchen, wassen,..? Dat vinden we heel vanzelfsprekend, maar zonder de unit Zuiveringsbedrijf (ZVB) is het dat niet. Het ZVB is onderdeel van het Waterschapsbedrijf Limburg en zorgt dagelijks voor het transporteren en zuiveren van afvalwater in deze provincie. Om dit belangrijke werk goed te kunnen uitvoeren, zijn een soepele bedrijfsvoering en een goede samenwerking tussen medewerkers ontzettend belangrijk. Dat vroeg om een medewerkersonderzoek én een intern klantenonderzoek van Effectory. Hoe is de samenwerking bevallen en wat heeft het onderzoek voor resultaten opgeleverd? Vijf vragen aan Onneke Driessen, projectleider van het onderzoek en senior adviseur ‘Kwaliteit en samenwerking’ van het ZVB.

1. Waarom was er behoefte aan een medewerkers en een intern klantenonderzoek?

“Investeren in je medewerkers bepaalt voor een belangrijk deel het succes van je organisatie”, vertelt Onneke Driessen. “We zijn ambitieus en als organisatie volop in beweging. Het ZVB heeft zich de afgelopen jaren al sterk ontwikkeld tot een professionele, bedrijfsmatige organisatie. We willen verder groeien tot een High Performance Organisatie waarbij we actief werken aan vijf peilers: Hoge kwaliteit van management, hoge kwaliteit van medewerkers, lange termijn gerichtheid, open en actiegericht en continu verbeteren en vernieuwen. We kunnen dit alleen waarmaken als onze mensen gemotiveerd en betrokken zijn en als de samenwerking tussen alle teams goed verloopt. Dat is cruciaal. Daarom loont het om hen aandacht te geven in de vorm van een medewerkersonderzoek én een intern klantenonderzoek.”

2. Waarom hebben jullie gekozen voor een externe partij?

“In 2005, 2006 en 2007 hebben we zelfstandig een MTO uitgevoerd. Dit gaf al waardevolle informatie, maar we wilden het onderzoek verder professionaliseren. Daarom hebben we nu gekozen voor een externe partij” legt Onneke uit. “En dat is Effectory geworden. De aanpak is professioneel en onafhankelijk waardoor de analyse, rapportage en resultaten objectieve en bruikbare informatie oplevert. De vergelijking van het MTO met andere bedrijven geeft ook een goed inzicht in de positie van ZVB. Ook kan het ‘ontevredenheid relativeren’ als je weet hoe het er ‘bij de ander’ aan toe gaat.”

3. Hoe is de samenwerking met Effectory verlopen?

“Pluspunten waren de consistente aanpak, de klantvriendelijkheid en de positieve manier van ondersteunen” somt Onneke op. “We zijn altijd zeer prettig te woord gestaan en er was veel enthousiasme bij de presentatie van de resultaten. Dat geeft het gevoel dat je er toe doet.” Dat klinkt positief gelukkig. Maar zijn er ook verbeterpunten voor een volgend onderzoek? “Er zijn weinig minpuntjes op proces en begeleiding door het projectteam. Maar het is wellicht goed om bij de organisatie aan te geven dat tijd die men er zelf mee kwijt is ook niet onderschat moet worden: het projectteam voorzien van input vraagt tijd en een actieve houding.”

4. Wat voor resultaten heeft het onderzoek jullie opgeleverd?

We hebben tot nu toe alleen de resultaten van het medewerkersonderzoek, het intern klantenonderzoek wordt eind 2009 uitgevoerd. Wat ik persoonlijk erg opvallend vind is om te beginnen de respons: 92%, super! Lof voor Effectory (aanpak) en voor alle collega’s die hebben meegewerkt natuurlijk. Verder is opvallend dat het ZVB een hele goede score heeft ten opzichte van de benchmark: dat geeft me een trots gevoel! We zijn duidelijk op weg om een High Performance Organisatie te worden. Opvallend is wel dat we, ondanks goede scores, op ‘succes van de organisatie’ lager scoorden dan de benchmark. Hier is werk aan de winkel. Er waren soms ook grote verschillen tussen de resultaten van verschillende teams. Daar keken de mensen zelf ook vaak van op, hier valt zeker nog gericht winst te behalen.”

5. Hoe zijn jullie aan de slag gegaan met de resultaten?

“We hebben daarbij gekozen voor de Aan de Slag aanpak van Effectory. De keuze voor deze aanpak had vooral te maken met de methodische aanpak en met het gegarandeerde eindresultaat: een actieplan!” vertelt Onneke enthousiast. “Het MT heeft deze workshop als eerste gehad. Voor de teams is deze aanpak vervolgens ‘gekopieerd’ door mijzelf en had ik het voorrecht de teams door hun eigen resultaten van het medewerkersonderzoek te loodsen. Inmiddels zijn er 11 workshops geweest en zijn er ook 11 fotoverslagen en actielijsten gemaakt. Deze acties worden nu uitgevoerd en worden in MT besproken om overlappende acties gezamenlijk op te pakken. De aanpak is uiteindelijk dus één op één overgenomen: we zijn echt actief bezig met de resultaten. In 2010 wordt weer een medewerkersonderzoek gehouden. Dan hebben we een mooi ijkmoment om te toetsen of de acties tot een (nog) beter resultaat hebben geleid.”