Wehkamp.nl

Renske de Wit

Doelstelling

Wehkamp.nl is een succesvolle onderneming, maar wil daarnaast ook een goede werkgever zijn. Belangrijk is een optimale match tussen bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke doelstellingen van medewerkers. In hoeverre is deze match aanwezig? Kunnen de medewerkers van Wehkamp zich persoonlijk goed ontplooien binnen de bedrijfsdoelstellingen? Het medewerkersonderzoek van Effectory wordt ingezet om dit te achterhalen. Daarnaast wordt de tevredenheid van de medewerkers gemeten en wordt gekeken naar de prestaties van elk team.

Aanpak

Wehkamp koos voor de Effectory Organisational X-ray. De naam zegt het al: dit onderzoek is vergelijkbaar met een röntgenscan waarbij een organisatie compleet onder de loep wordt genomen. Elk organisatieonderdeel behaalt een score op alle belangrijke HR-variabelen; bijvoorbeeld efficiëntie, klantgerichtheid, productiviteit en rolduidelijkheid. Zo wordt in één oogopslag duidelijk waar de sterktes en zwaktes in een organisatie zich bevinden. Gerichte verbeteringen zijn daarna mogelijk, per afdeling of team. Zo ook bij Wehkamp.nl. Wat hebben zij gedaan met de uitkomsten van het medewerkersonderzoek?

Sandra Kinds vertelt: “Wij hebben de resultaten allereerst openlijk gecommuniceerd aan onze medewerkers. Vervolgens hebben wij samen verbeterpunten vastgesteld. Alleen dit heeft al geleid tot een positief effect op de betrokkenheid en motivatie.” “Communicatie is inderdaad de sleutel tot betrokken medewerkers en een hogere motivatie”, vertelt Suzanne Kessels (marketeer bij Effectory). “Het onderzoek is een middel om dit te bereiken, geen doel op zich. Door medewerkers te betrekken bij het onderzoek, zowel in de voorbereiding als in de bespreking van het eindresultaat, wordt bijgedragen aan dit doel. Bespreek alle beslissingen die worden genomen. De meeste medewerkers vinden dit heel prettig en voelen zich gehoord en serieus genomen. Precies wat je wil bereiken met een medewerkersonderzoek.”

“De professionele, maar ook prettige en de informele samenwerking met Effectory heb ik als zeer plezierig ervaren” (Sandra Kinds, HR Manager Wehkamp.nl).

Resultaat

Sandra Kinds: “Door het uitvoeren van een medewerkersonderzoek is een stevige basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van Wehkamp.nl. De ‘foto’ die gemaakt is van onze organisatie laat zien wat ons startpunt is. We hebben het juiste inzicht in de prestaties van onze medewerkers en kunnen hier nu verder aan gaan werken.” Wat heeft het onderzoek uiteindelijk opgeleverd voor Wehkamp.nl? “Hier kan ik nu nog geen definitief antwoord op geven” legt Kinds uit. “Dit komt omdat het traject nog niet is afgerond. Sommige geplande acties zijn nog in volle gang, dus we hebben nog iets meer tijd nodig om een goed beeld te krijgen van alle effecten en resultaten. Zo’n traject kost tijd, en die tijd nemen we graag voor onze medewerkers.”

Over Wehkamp.nl

Wehkamp onderzoekt de werkbelevingWehkamp.nl is hét online warenhuis van Nederland. De nieuwe merkwaarden van wehkamp.nl zijn van invloed op de keuzes die gemaakt zijn in het assortiment en in services, prijsstelling en communicatie; deze komen in alle onderdelen van de winkelformule terug. Welke waarden zijn dit dan? Als je dat niet zegt, zou ik ze helemaal niet noemen. Wehkamp.nl heeft drie miljoen unieke bezoekers per maand, 1.3 miljoen vaste klanten en levert jaarlijks circa 5 miljoen zendingen af.