Werkbeleving binnen ziekenhuizen

Binnen de zorg wordt ingezet op het beheersen van de zorgkosten. Ook ziekenhuizen werken hier aan en streven naar het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. De sector zet in op gezonde concurrentie, specialisatie, samenwerkingsverbanden, transparante kwaliteitsinformatie (onder andere met behulp van het Kwaliteitsvenster) en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Thema’s als sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid en sociale veiligheid staan hoog op de agenda. Bij onze klanten zien we onder andere dat sociale veiligheid van ongekend groot belang is voor de kwaliteit van de zorg. Lees meer over sociale veiligheid in het e-book ‘Sociale Veiligheid – In gesprek met ziekenhuizen.

E-book: Sociale Veiligheid binnen ziekenhuizen

Nu gratis verkrijgbaar! Het boekje “Sociale Veiligheid. In gesprek met ziekenhuizen”. Hoe bereik je een sociaal veilige cultuur en wat levert op? 

Downloaden