Medewerkersfeedback als sleutel tot succes bij Boskalis

Medewerkersfeedback als sleutel tot succes bij Boskalis

Boskalis, expert op het gebied van baggeren en maritieme dienstverlening met ruim 100 jaar ervaring maakt sinds 2019 gebruik van de feedback tools van Effectory voor medewerkersfeedback. Wendy Jacobs, HR-directeur bij Boskalis Nederland deelt haar ervaringen en inzichten over het belang van medewerkersfeedback en de meerwaarde van Effectory’s tools op dat gebied.

De invloed van medewerkersfeedback bij Boskalis

Boskalis is een inspirerend voorbeeld wanneer het aankomt op het gebruik van medewerkersonderzoeken. Ze gebruiken de feedback van de medewerkers om de ontwikkelingen te meten op een aantal strategische thema’s van het bedrijf.

In hun streven naar ‘Human Excellence‘ werken de HR- en communicatieafdelingen bij Boskalis nauw samen om de medewerkersfeedback onderzoeken van Effectory voor te bereiden, uit te voeren en op te volgen. De tools worden ingezet om meningen van medewerkers over verschillende aspecten van hun werk en de organisatie te peilen, maar ook om daarna gericht actie te ondernemen, zodat medewerkers zien dat hun stem echt wordt gehoord.

Wendy Jacobs legt uit: “Human Excellence bestaat uit verschillende pijlers, zoals performance en ontwikkeling, interne mobiliteit, vitaliteit en diversiteit en inclusie. Om te zien hoe medewerkers deze pijlers ervaren en waar de verbeterpunten liggen zijn de onderzoeken voor ons van grote meerwaarde. Medewerkers maken zo echt het verschil.”

Medewerkersonderzoek tijdens de pandemie

Tijdens de COVID-19-pandemie werd het belang van medewerkersfeedback nog duidelijker. Effectory’s onderzoek gaf Boskalis snel inzicht in het welzijn van de medewerkers waardoor het management van de onderneming adequaat kon reageren op de veranderende behoeften. Dit was van groot belang omdat de mederwekers tijdens deze uitdagende periode geconfronteerd werden met diverse beperkende maatregelen die van invloed waren op de wijze waarop zij invulling gaven aan hun werkzaamheden.

Wendy Jacobs: “De COVID-19-pandemie heeft een flinke wissel getrokken op iedereen, het was een spannende tijd. In het begin van de pandemie was nog niet duidelijk welke koers we gingen varen en waar we goed aan zouden doen. De gemoedstoestand van de medewerkers werd een van onze grootste prioriteiten en er ontstond veel aandacht voor de ‘mens’ achter de medewerker.”

Deze focus op het welzijn van de medewerkers was direct terug te zien in de resultaten van het onderzoek, want op alle thema’s, zoals betrokkenheid, bevlogenheid, autonomie, vertrouwen en werkgeverschap scoorde Boskalis hoog en zelfs nog hoger dan voor de COVID-19-pandemie. “Hier konden we echt zien dat onze inzet vruchten afwierp op alle genoemde gebieden.”

Human Excellence bij Bokalis bestaat uit de focusgebieden: performance, ontwikkeling, interne mobiliteit, vitaliteit en diversiteit & inclusie.

Human Excellence bij Boskalis

Boskalis heeft Human Excellence geïntroduceerd om de samenhang tussen verschillende HR-zaken rond medewerkers te versterken en een duidelijke focus te creëren. Human Excellence bij Boskalis bestaat uit de focusgebieden: performance, ontwikkeling, interne mobiliteit, vitaliteit en diversiteit & inclusie.

Vóór de samenwerking met Effectory vonden medewerkersonderzoeken veelal op decentraal niveau plaats. De inzichten die daaruit voortvloeiden waren waardevol maar beperkten zich tot de betreffende bedrijfsonderdelen. Hierdoor was het niet mogelijk om uitspraken te doen voor de gehele organisatie. Dit was de aanleiding voor Boskalis om een bedrijfsbrede survey van Effectory in te zetten.

De tool van Effectory heeft ons inzicht gegeven in een aantal strategische thema’s, vooral op corporate niveau.

Wendy Jacobs: “De tool van Effectory heeft ons inzicht gegeven in een aantal strategische thema’s, vooral op corporate niveau. Daarnaast kregen we meer duidelijkheid over de thema’s waarover medewerkers tevreden zijn en waar nog kansen liggen, ook op het gebied van onze interne communicatie.’’

De samenwerking tussen de HR- en communicatieafdelingen bij Boskalis bleek doorslaggevend voor de informatieverzameling, de communicatie over het onderzoek en de terugkoppeling van de resultaten aan de medewerkers. De inzichten uit het onderzoek gaven ook richting aan de interne communicatiestrategie van Boskalis. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is dat HR- en communicatieafdelingen goed samenwerken om zo de impact van de medewerkersfeedback te maximaliseren.

Inzichten en verbeteringen bij Boskalis

Een specifiek thema dat voor de eerste keer was opgenomen in het onderzoek is diversiteit & inclusie. Wendy Jacobs: “De uitkomst heeft ons een mooi inzicht gegeven in wat we op dit gebied nog kunnen betekenen en waar we kunnen groeien.” Boskalis heeft hiervoor vervolgens een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers vanuit diverse onderdelen van het bedrijf om verder invulling te geven aan dit thema. Ook zijn er workshops en trainingen op het gebied van cultural awareness en bias en unconscious bias geïntroduceerd. Het onderzoek helpt op deze wijze om inzicht te krijgen in diverse aspecten rond het thema diversiteit & inclusie waarmee aan de slag kan worden gegaan. “Naast dit specifieke onderwerp blijven we investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers waarbij continue verbetering en leren centraal staan. Het medewerkersonderzoek geeft ons daarbij waardevolle inzichten waarop we kunnen voortborduren en de dialoog met de medewerkers kunnen aangaan.”

Voortdurende focus op medewerkersfeedback

Boskalis heeft de kracht van medewerkersfeedback ervaren. Door middel van medewerkersonderzoek begrijpen zij medewerkers beter, kunnen zij specifieke knelpunten identificeren en adresseren en de organisatie verder ontwikkelen. Boskalis kan nu nog beter inspelen op de wensen van zijn medewerkers en zo verder invulling geven aan een werkomgeving waarin zij kunnen excelleren en zich betrokken en gewaardeerd voelen.

Medewerkersfeedback is cruciaal voor de ontwikkeling en groei van een organisatie. Het stelt bedrijven in staat om betrouwbare feedback te verzamelen, resultaten te analyseren en inzichten te delen. Dit is belangrijk om medewerkers op een laagdrempelige manier hun knelpunten te laten bespreken en het gesprek op individueel, team- en organisatieniveau te stimuleren.

Effectory, de toonaangevende oplossing voor medewerkersfeedback in Europa, ondersteunt jaarlijks meer dan 1200 organisaties bij het verzamelen van waardevolle inzichten. Wil je net als Boskalis meetbare resulaten behalen en werken aan het geluk van je medewerkers? Neem contact met ons op.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen