Participatiesamenleving

De zorgvrijwilliger aan het woord

De zorgsector is volop in ontwikkeling. Er is een toename van het aantal hulpbehoeftigen en een tekort aan arbeidskrachten. Hoe gaat de zorgsector hiermee om?

Leonie Schillings