5 checkvragen voordat je feedback aan je medewerkers gaat vragen

Marlies Pellikaan

Je wil aan de slag met feedback van je medewerkers. Goed idee! De beste ideeën om je organisatie te verbeteren komen namelijk vaak van binnenuit. Je medewerkers zien haarscherp wat er zowel binnen je organisatie als daarbuiten gebeurt. En dus ook wat er goed gaat en wat beter kan. Hierbij de 5 belangrijkste onderwerpen om over na te denken als je aan de slag gaat.

5 checkvragen voordat je feedback aan je medewerkers gaat vragen

Succesvol feedback verzamelen valt of staat met een goede voorbereiding. Allereerst is het belangrijk om te bepalen waarover je feedback wil verzamelen. Daarna start de praktische invulling. Welke methode past bij je organisatie of team? Wat is de beste timing en wil je centraal of decentraal feedback verzamelen? We helpen je graag om de juiste keuzes te maken om de basis van het feedbacktraject vorm te geven. 

1. Op welk moment wil je feedback vragen?

Elke medewerker bewandelt een pad door je organisatie, ook wel de ‘employee journey‘ genoemd. Een medewerker komt binnen, groeit en ontwikkelt zich, werkt samen met anderen en zal na verloop van tijd de organisatie weer verlaten. In dit proces kun je op verschillende momenten en over verschillende onderwerpen feedback vragen. Bijvoorbeeld na het instromen over de onboarding, over het werken in teams of over thema’s die op een bepaald moment actueel zijn binnen de organisatie. Bepaal eerst op welke momenten in de employee journey je feedback wil verzamelen en wat je dus precies wil weten van je medewerkers. Hierna kun je gaan kijken naar de praktische invulling van het traject.

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is een beknopt boekje vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

2. Welke methode wil je gebruiken?

Welke methode past het beste bij jullie organisatie of team? Ook dit is een belangrijke keuze in de voorbereidingsfase. Dit is ook het moment om je af te vragen of je het traject en de follow-up zelf laat doen of dat je hiervoor een extern bureau inschakelt. Er zijn verschillende methoden om feedback te verzamelen. In grote lijnen onderscheiden we deze typen:

  • Kwantitatieve feedback: een vragenlijst (online of schriftelijk)
  • Kwalitatieve feedback: bijvoorbeeld door middel van diepte-interviews of paneldiscussies
  • Een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve feedback

3. Wat wordt de frequentie?

Het verandertempo van organisaties is steeds hoger. Noodgedwongen, omdat politieke, technologische en marktontwikkelingen razendsnel gaan. Hoe vaak heb je behoefte aan feedback van je medewerkers? Organisatiebreed medewerkersonderzoek wordt vaak jaarlijks of tweejaarlijks uitgevoerd. Hier kun je veel waardevolle informatie mee verzamelen, maar als er constant veranderingen plaatsvinden, kan deze frequentie te laag zijn. Steeds meer organisaties willen naast het organisatiebrede medewerkersonderzoek snel en regelmatig de mening van medewerkers peilen over bepaalde onderwerpen om zo sneller te kunnen inspelen op relevante thema’s en ontwikkelingen

4. Wil je centraal of decentraal feedback ophalen?

Feedback kun je op verschillende niveaus ophalen: centraal geregeld op een vast moment of decentraal per locatie of team, of rondom een bepaald thema dat speelt. Denk er vooraf goed over na welke groepen medewerkers je over welke onderwerpen wilt bevragen. Relevantie is hierbij belangrijk. Ga gericht te werk om de kwaliteit van de feedback zo hoog mogelijk te houden en de respons te vergroten.

5. Welke vragen stel je?

De formulering van de vragen bepaalt wat voor feedback je krijgt. Probeer vragen zo te formuleren dat ze geen sociaal wenselijke antwoorden uitlokken. Veel professionele bureaus beschikken over flexibele vragensets die je kunt inzetten om een gesprek te leiden of kunt meenemen in een vragenlijst.

Gratis checklist ‘Succesvol feedback vragen aan medewerkers’

Verzeker jezelf van een vliegende start van je feedbacktraject door goed over bovenstaande onderwerpen na te denken! We hebben nog meer praktische tips voor je voor het vervolg van je feedbacktraject. Bijvoorbeeld over hoe je het best te werk kunt gaan als je kiest voor een vragenlijst, of juist bij een interview. Over hoe je de interne communicatie het best kunt aanpakken of over hoe je na het verzamelen en analyseren van de feedback de resultaten om kunt zetten in echte concrete acties om je organisatie te verbeteren. We hebben al deze tips gebundeld in onze gratis checklist ‘Succesvol feedback vragen aan je medewerkers’. Doe er je voordeel mee!

Download de gratis checklist

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen