Aandacht voor de patient blijft prioriteit voor zorgmedewerker

Suzanne Mancini

Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet zorgt voor veel discussie in Nederland. Dit geldt uiteraard ook voor de zorgsector. Wat zijn de wensen van de zorgmedewerker voor de toekomst van hun werk?

Eén van de opvallende initiatieven van het kabinet is het inperken van de basisverzekering, een maatregel die 1,2 miljard euro moet besparen. Tevens verdwijnt de no claim, hiervoor in de plaats komt een eigen betaling. Alleen chronisch zieken en gehandicapten zijn uitgesloten van deze regeling. Voor een deel van de patiënten betekent dit dat de drempel tot de zorg verhoogd wordt. Een andere maatregel van het kabinet is het vrijmaken van 500 miljoen euro om extra handen aan de bedden te faciliteren. Vooral de ouderenzorg gaat hier de vruchten van plukken.

 “De kwaliteit van de patiëntenzorg staat voor zorgmedewerkers op de eerste plaats”

Patiëntenzorg geeft voldoening

Wat betekenen deze plannen voor het werk van de zorgmedewerker? “De kwaliteit van de patiëntenzorg staat voor zorgmedewerkers op de eerste plaats,” vertelt Arne Barends, directeur van Effectory. “Wij voeren veel medewerkersonderzoeken uit bij zorginstellingen. Altijd zien we dat zorgmedewerkers heel bewust kiezen voor het werk dat zij doen, namelijk zorg verlenen. Het werken met patiënten is een enorme motivator en aandacht voor de patiënt krijgt, indien mogelijk, altijd prioriteit. Het geeft de medewerkers veel voldoening en het is dé reden dat velen voor dit werk kiezen. Maar de mogelijkheden om voldoende aandacht te geven is er niet altijd. Uit de onderzoeken van Effectory blijkt dat gemiddeld 41% van de zorgverleners de werkdruk regelmatig als te hoog ervaart.”

Meer ruimte voor patiënt?

Of de kabinetsplannen ertoe leiden dat de zorgmedewerker meer ruimte krijgt om aandacht aan de patiënten te bieden, is op dit moment nog onduidelijk. Een hogere drempel tot de zorg kan ervoor zorgen dat patiënten zich minder snel melden, waardoor de werkdruk iets daalt. Maar of dit in het belang is van de patiënt, is nog maar de vraag. Klachten die in een later stadium gesignaleerd worden, kunnen juist meer zorg vragen en leiden tot frustratie bij zorgmedewerkers, die het welzijn van de patiënt op de eerste plaats stellen.

Meer handen aan de bedden zou wel een schot in de roos zijn voor de zorgmedewerker. In hoeverre dit organisatorisch op korte termijn haalbaar is, moet nog blijken. Er moet voldoende aanbod zijn van nieuwe medewerkers en zij moeten opgeleid en ingewerkt worden. Maar hopelijk is het positieve effect van deze maatregel op de lange termijn voelbaar voor de zorgmedewerker.

Uw organisatie?

Wilt u volgen hoe uw medewerkers de maatregelen van het kabinet de komende jaren beleven? Met een medewerkersonderzoek kunt precies in beeld brengen hoe uw medewerkers zaken als werkdruk en werkplezier beleven. Ook kunt u hun mening over de kwaliteit van de patiëntenzorg in kaart brengen. U krijgt op eenvoudige wijze een helder beeld van de beleving van alle medewerkers, van de top tot de werkvloer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Effectory via mailto:voorlichting@effectory.nlof 020-3050102. U ontvangt dan vrijblijvend meer informatie.