Ambitie medewerker groeit, promotiekansen blijven achter

Guido Heezen

Nederlandse medewerkers zijn niet tevreden over de promotiekansen en doorgroeimogelijkheden op hun werk. 57% van de medewerkers beoordeelt de doorgroeimogelijkheden op hun werk matig tot onvoldoende. De stelling ‘Binnen mijn organisatie zijn voldoende mogelijkheden voor promotie’ wordt beoordeeld met het rapportcijfer 4,9. Dat blijkt uit medewerkersonderzoek van Effectory, uitgevoerd onder ruim 300.000 medewerkers in Nederland.

Ook blijkt er weinig aandacht te zijn voor loopbaanontwikkeling (rapportcijfer 5,6) en opleidingsbehoeften (rapportcijfer 5,0). De ambitie om zich te ontwikkelen is wel volop aanwezig bij de Nederlandse medewerker. De stelling ‘Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied’ scoort een ruime voldoende, een 7,7. In 2008 was dit nog een 7,4, het cijfer neemt jaarlijks geleidelijk toe. In de zakelijke dienstverlening wordt de stelling momenteel het hoogst beoordeeld met een 7,9. In de non-profit sector is de drive tot ontwikkeling iets lager en wordt het rapportcijfer 7,6 gegeven.

Het maximale uit je functie halen

In tijden van economische neergang neemt de wil van medewerkers toe om alles uit hun huidige werksituatie te halen. Er wordt weinig geswitcht van baan, veel werknemers zijn blij als ze hun huidige positie kunnen behouden en proberen hier het maximale uit te halen. Enerzijds omdat ze dit leuk en boeiend vinden, anderzijds omdat goede prestaties en uitblinken op je werk belangrijker zijn dan ooit om überhaupt aan het werk te blijven. Ruim 83% van de medewerkers wil op dit moment graag blijven werken voor hun huidige werkgever. Veel alternatieven zijn er immers niet. Hierdoor groeit ook de interesse in ontwikkeling binnen de organisatie waar men werkzaam is.

Medewerkers mee laten denken

Hoe kunnen organisatie inspelen op deze behoefte aan ontwikkeling? Dit vinden ze vaak lastig. Budgetten voor de opleiding van medewerkers zijn in veel organisaties noodgedwongen tot het minimum beperkt en ook promoties zitten er vaak niet in. Wij zien dat de meest succesvolle organisaties in deze tijd creatief omgaan met de invulling van het begrip ontwikkelingsmogelijkheden. Dit gebeurt meestal in overleg met de medewerkers zelf. Ze vragen hun medewerkers om actief mee te denken over de ontwikkeling van de organisatie, wat ook wel sociale innovatie wordt genoemd. Ze laten medewerkers bijvoorbeeld een dag met collega’s meedraaien om de organisatie van een heel andere kant te leren kennen, of vragen medewerkers om mee te denken over organisatiebrede verbeteringsprojecten. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen, maar vereist geen grote investering. Medewerkers komen vaak met verrassend goede en goedkope ideeën ten aanzien van hun eigen ontwikkeling, wanneer je hen hier naar vraagt.

Verbeter je employee experience in 3 stappen

De employee experience is de nieuwste trend op HR gebied. In dit whitepaper vertellen we je er graag meer over.

Download