Benchmarks van Effectory geven inzicht in bevlogenheid

Georgine Adriaansen

Bevlogenheid in uw sector vergelijken met andere sectoren? Uit de benchmarks van Effectory komt interessante informatie over bevlogenheid in diverse sectoren naar voren. Bijvoorbeeld een opmerkelijk verschil in bevlogenheid in de profit- en de non-profitsector. In de eerstgenoemde sector is 40,8% van de medewerkers bevlogen, terwijl bevlogenheid in de non-profitsector maar op 35,4% van de medewerkers betrekking heeft.

Benchmarks van Effectory geven inzicht in bevlogenheid [Infographic]

Bevlogenheidscores in Nederland

Hoe is het gesteld met de bevlogenheid in Nederland? In Nederland bedraagt de gemiddelde themascore op dit vlak een 6,6. Op basis van onze medewerkersonderzoeken bij ruim 300 organisaties, kan vervolgens worden geconcludeerd dat de profitsector een hogere bevlogenheid kent dan de non-profitsector. Renske de Wit, consultant bij Effectory, ziet bij haar klanten in de retail- en dienstverlenende sector het volgende: ‘Veel organisaties moeten in deze financiële situatie meer met minder doen en zetten dus sterk in op efficiëntie. Wanneer dit op een manier gebeurt waarbij medewerkers worden betrokken – sociale innovatie – kan dit leiden tot een grotere bevlogenheid van medewerkers.’ Het verhogen van efficiënte in samenwerking met medewerkers blijkt dus een positieve weerslag te hebben op de bevlogenheid.

Verschil tussen de profit- en de non-profitsector

Het aanzienlijke verschil tussen bevlogenheid in de profit- en non-profitsector wordt duidelijk wanneer je dieper inzoomt op de mate waarin het thema in diverse branches scoort. Te zien is dat in de zorgbranche, het onderwijs en bij de overheid gemiddeld 35,2% van de medewerkers bevlogen is terwijl het in de dienstverlening, retailbranche en de financiële markt gaat om een percentage van 37,8%. Dit verschil wordt nog duidelijker wanneer je kijkt naar de gemiddelde themascores. Waar in de non-profit sector de themascore voor bevlogenheid maximaal een 7,7 bedraagt, is de score van 8,2 in de profitsector een stuk hoger.

Bevlogenheid in de zorg

Wat is een mogelijke verklaring voor de lagere bevlogenheid in de non-profitsector? Imre Aniba, consultant bij Effectory, zegt over de zorgbranche het volgende: ‘Een belangrijke beïnvloeder van bevlogenheid is ruimte voor zelfstandigheid die medewerkers krijgen om hun werk uit te voeren. We zien dat de zorgsector in tegenstelling tot de profitsector later is begonnen met de omslag van het controleren van medewerkers naar het vertrouwen van medewerkers. Een andere mogelijke verklaring voor het verschil in bevlogenheid kan zijn dat medewerkers binnen de zorg het gevoel hebben dat ze te weinig tijd kunnen besteden aan de patiënten en cliënten.’ Zelfstandigheid van de medewerkers en de hoeveelheid tijd die zij aan een cliënt kunnen besteden lijken dus belangrijke pijlers voor de bevlogenheid.

Bevlogenheid in de zorg

Welke medewerkers zijn het meest bevlogen?

Een veranderd perspectief met betrekking tot bevlogenheid heeft ervoor gezorgd dat nu iedere medewerker de spreekwoordelijke kar kan trekken. De rol van kartrekker is dus niet langer alleen weggelegd voor managers. Een blik op enkele demografische gegevens, geeft inzicht in de mate waarin bevlogenheid leeft bij de verschillende categorieën medewerkers. Vrouwelijke medewerkers zijn over het algemeen meer bevlogen dan hun mannelijke collega’s (39,7% tegenover 35,0%). Berekening van de themascore laat ditzelfde verschil zien (een themascore van 6,6 ten opzichte van 6,4). Tot slot is gebleken dat oudere medewerkers bevlogener zijn dan hun jongere collega’s. Dit is te zien aan een flinke stijging in bevlogenheid van medewerkers in de leeftijdscategorie 55 – 65.

Bevlogenheid: de kar als metafoor