Bevlogenheid in de zorg

Leon van Keulen

In de zorgsector is bevlogenheid cruciaal. Geëngageerde medewerkers zetten een stap extra, halen meer uit hun werk en zijn zeer cliënt- en patiëntgericht. In een tijd van ‘meer doen met minder mensen’ is bevlogenheid daarom alleen maar belangrijker geworden. Immers, zorginstellingen worden meer en meer afgerekend op kwaliteit van de cliënten- en patiëntenzorg en geëngageerde medewerkers zijn daarbij essentieel.

Wat is bevlogenheid?

Bevlogen medewerkers worden gemotiveerd door hun werkzaamheden en tonen enorme inzet richting de cliënt of patiënt. Daarnaast leggen zij focus op persoonlijke ontwikkeling binnen het eigen vakgebied. Hiermee vormen zij de motor van de zorginstelling en deze helpen zij dan ook aan een verbeterde klantgerichtheid. Juist in deze sector zijn medewerkers gedreven door hun passie voor het werk en de verzorging van de patiënt.

Situatie in de zorg

Toch scoort bevlogenheid relatief laag binnen zorginstellingen. Gedreven medewerkers voelen zich vaak belemmerd door de structuur van de organisatie en ervaren een hoge werkdruk. Dit gaat ten koste van de beschikbare tijd voor de cliënt of patiënt. Deze factoren hebben een negatief effect op de bevlogenheid van medewerkers.

Bevlogen zorgverlening

Om een bevlogen zorgverlening uit te dragen is het van belang te luisteren naar de ideeën van de medewerkers. Zij vormen de kennisbank van de organisatie en kunnen vaak haarfijn aangeven waar eventuele energielekken zitten en verbeterpunten aangebracht kunnen worden. ‘Gehoord worden’ vormt een van de belangrijkste pilaren waarop een vertrouwensband tussen organisatie en medewerker steunt.

Uiteraard zijn er daarnaast specifieke verschillen tussen de verschillende zorgbranches. Zo gaat het er binnen ziekenhuizen anders aan toe dan bij VVT-instellingen. Gericht medewerkersonderzoek kan daarbij een goed uitgangspunt vormen om bevlogenheid binnen uw specifieke zorginstelling in kaart te brengen.