Beste werkgevers hebben laag personeelsverloop

Suzanne Mancini

Nederlandse werkgevers die het best beoordeeld worden door hun medewerkers hebben veel minder last van personeelsverloop dan andere organisaties. Beste werkgevers scoren hiervoor het rapportcijfer 8,2 en andere organisaties een 7,4. Een hoog verloop van personeel brengt een flinke kostenpost met zich mee. Een vertrekkende medewerker kost al gauw twee jaarsalarissen. Een nieuwe kracht moet immers geworven, gevonden, ingewerkt en opgeleid worden. Juist in deze recessie hebben organisaties betrokken en goed ingewerkte medewerkers nodig om de zware tijd goed door te komen en in de toekomst het verschil te maken. Dit blijkt uit het grootschalige en onafhankelijke Beste Werkgeversonderzoek van Effectory, Nederlands marktleider op het gebied van medewerkersonderzoek. Aan dit nationale onderzoek hebben ruim 190.000 respondenten meegewerkt.

Betrokkenheid indicator voor verloop

Marianne Ostendorf, organisator van het Beste Werkgeversonderzoek: “Betrokkenheid wordt gezien als een belangrijke voorspeller van het verloop van personeel. Uit het Beste Werkgeversonderzoek blijkt dan ook dat de best beoordeelde werkgevers veel hoger scoren op betrokkenheid dan andere organisaties, namelijk een 8,1 ten opzichte van een 7,0. Door de toename van het aantal jobhoppers is betrokkenheid steeds minder een vanzelfsprekendheid geworden. Terwijl het juist belangrijk is dat medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie om optimaal te kunnen presteren.”

Betrokkenheid verhogen

Uit het Beste Werkgeversonderzoek blijkt ‘trots op de organisatie’ een essentiële voorwaarde te zijn voor betrokkenheid. Verder zijn het geven van waardering, het bieden van een uitdagende werkomgeving en vertrouwen in de leiding nodig om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen. Marianne Ostendorf vult aan: “Het is verder belangrijk dat een medewerker plezier in zijn werk heeft en achter de doelstellingen van de organisatie staat. Ook dit verhoogt de betrokkenheid. Juist na de recessie zullen betrokken medewerkers het verschil maken en ervoor zorgen dat de organisatie als winnaar uit de bus kan komen.”

Ben jij een World-class Workplace? Laat je medewerkers spreken!

Het World-class Workplace label is een eerlijk en gratis keurmerk dat alleen te behalen is, door wat eigen medewerkers over jouw organisatie zeggen als werkgever.

Aanmelden