Bevlogenheid ten opzichte van lengte dienstverband

Merel van der Lei

Hoe ziet de gemiddelde bevlogenheid van medewerkers in Nederland er uit als deze wordt afgezet tegen het aantal dienstjaren? En waarom kan dit voor uw organisatie belangrijk zijn om te weten? Merel van der Lei, product manager bij Effectory en co-auteur van het Verborgen Potentieel van werkend Nederland, licht in deze video toe wat er gebeurt met de bevlogenheid naarmate het aantal dienstjaren toeneemt en hoe u hier als organisatie mee om kunt gaan.

Het verborgen potentieel van werkend Nederland

In dit rapport hebben wij de grootste HR-benchmark van Nederland tegen het licht gehouden en de bevindingen samengebundeld. Bent u geïnteresseerd?

Download uw exemplaar

Transcriptie: Bevlogenheid ten opzichte van lengte dienstverband

Mijn naam is Merel van der Lei. Onlangs heb ik samen met mijn collega’s het trendrapport “Het verborgen potentieel van werkend Nederland” uitgebracht. Dat rapport biedt heel veel interessante inzichten over de medewerker-beleving van veel medewerkers in Nederland. Eén van die interessante inzichten wil ik vandaag met u delen. Het gaat hierbij over de bevlogenheid van medewerkers naar aantal dienstjaren. Ik teken dat graag voor u uit. Als we kijken naar een medewerker die in dienst treedt, dan zien we dat de eerste jaren de medewerker ontzettend bevlogen is. De bevlogenheid bevindt zich in een stijgende lijn. Na ongeveer twee jaar neemt die bevlogenheid af, om weer heel even licht toe te nemen en vervolgens weer te dalen. Dat is wat we gemiddeld in Nederland zien. Hoe ziet die bevlogenheid er bij uw organisatie uit? Het is heel erg belangrijk om dat uit te vinden. Als je dat namelijk weet, als u weet wanneer de bevlogenheid een dalende lijn aanneemt, kunt u ook achterhalen wat die bevlogenheid belemmert en er op die manier juist weer een stijgende lijn van maken. In de praktijk zien we dat die belemmeringen vaak bestaan uit het werk dat minder uitdagend wordt en taken die minder leuk worden om te doen. In uw geval is het belangrijk om de dialoog aan te gaan met uw medewerkers, om uit te vinden wat die bevlogenheid belemmert en er weer een stijgende lijn van te maken. Dat biedt u de kans om veel beter te presteren.

Bevlogenheidsdip zorgt voor grote uitdaging HR