Breng de menselijke maat terug aan de directietafel

Don Griffioen

Het is opvallend hoe vaak er door HR-professionals op congressen openlijk wordt getwijfeld aan hun eigen rol en de toegevoegde waarde van hun afdeling. Men vraagt zich af of ze wel met de juiste dingen bezig zijn en zelfs of het HR-vakgebied nog wel bestaansrecht heeft. In de huidige vorm blijft de invloed van HR-afdelingen op de organisatie beperkt. Daarom zien we dat steeds meer afdelingen zich proberen om te vormen tot HR-business partner.

Het probleem van HR

In het verleden speelde Human Resources vaak een bijrol in de Raad van Bestuur of het managementteam. Over het algemeen was de taart al verdeeld: de directeur had als man met de hamer het mandaat, de commerciële man bleef overeind door zijn grote mond en de financiële man beschikte over de belangrijkste cijfers. HR wilde dolgraag serieus genomen worden, maar hing er meestal maar een beetje bij. Om daar nou iets aan te doen, is het HR-business partnerschap ontstaan.

Leer een nieuwe taal spreken

Wil je als HR met de beslissingnemers aan tafel komen en daar een serieuze stem krijgen, dan moet je hun taal leren spreken. Daar horen HR-analytics en -metrics bij, want je moet over de juiste cijfers kunnen beschikken. Pas wel op dat je niet doordraaft en bijdraagt aan een situatie waarin HR alleen nog maar vanuit spreadsheets werkt en de menselijke maat een beetje uit het oog verliest.

Breng de menselijke maat terug

Het is de taak van HR om binnen de hele organisatie draagvlak te creëren voor de menselijke maat. Probeer daarom juist in de bestuurskamer de breedte op te zoeken zodra je je plek aan tafel hebt verdiend: zet de belangen van individuele medewerkers af tegen het maatschappelijke belang het belang van de organisatie. Zo zorg je er als HR-business partner voor dat er binnen de organisatie een betere balans ontstaat tussen alle belangen en stimuleer je duurzame groei.