Cruciale rol voor leidinggevende bij reorganisatie

Arne Barends

Nederlandse werknemers zijn ontevreden over de manier waarop reorganisaties worden uitgevoerd. Dit blijkt uit recent onderzoek van Effectory. Op vrijwel alle facetten die te maken hebben met reorganisaties scoren de betreffende organisaties onvoldoende. De leidinggevende speelt een cruciale rol bij het wel of niet succesvol verlopen van een reorganisatie.

Werknemers ontevreden over verandertraject

In de Nationale Tevredenheidsindex® zijn sinds een paar maanden cijfers opgenomen over reorganisaties. De vraag of de organisatieverandering een positieve invloed heeft gehad op de tevredenheid levert een onvoldoende op: 4,4.

Gebrek aan communicatie

Naast algemene tevredenheid over reorganisatie scoort ook communicatie matig, een 5,9. “Medewerkers zijn voornamelijk ontevreden over de wijze waarop het verandertraject gecommuniceerd wordt”, zegt directeur van Effectory Marc Sijtstra. “Ze voelen zich niet betrokken bij de verandering en zijn daardoor ook vaak niet gemotiveerd om te veranderen”. Het is volgens Sijtstra van belang om medewerkers de kans te geven input te leveren voor het proces. “Op die manier creëer je betrokkenheid”.

Leidinggevende cruciaal

Uit de cijfers blijkt verder dat er een grote rol is weggelegd voor de leidinggevende bij het laten slagen van een reorganisatie. “De leidinggevende moet duidelijk zijn over de visie en doelstellingen van de reorganisatie”, zegt Sijtstra. “Hij of zij moet communiceren wat er van de medewerkers verwacht wordt en duidelijk zijn over de gevolgen van de reorganisatie. Geef regelmatig updates over de reorganisatie, zowel over de doelen, als over de voortgang en de gevolgen”.

Rolduidelijkheid is het toverwoord

Verminderde tevredenheid in combinatie met een verhoogde baanonzekerheid zorgt er bovendien voor dat medewerkers ten tijde van een reorganisatie eerder om zich heen kijken naar een andere baan. “Zeker nu er krapte op de arbeidsmarkt is zal het gras aan de overkant sneller groen zijn. Dit wordt versterkt wanneer een medewerker door de veranderingen het gevoel krijgt minder bij de organisatie te passen”, zegt Sijtstra. Rolduidelijkheid is daarom volgens Sijtstra het ‘toverwoord’. “Geef medewerkers regelmatig feedback op hun rol. Zo houd je ze gemotiveerd tijdens een reorganisatie”.