De lente geeft energie!

Guido Heezen

De winter ligt achter ons, de lente is aangebroken. Worden vergaderingen al belegd op het terras of maakt u in de pauze een ommetje in de zon? Voelt het anders bij u op kantoor? Belangrijker nog: Verschijnen medewerkers met hernieuwde energie op het werk?

Goede energie in de organisatie

Waar de mens van nature in de winter minder energie beschikbaar heeft, komt deze energie in het voorjaar juist vrij. U kunt het wellicht aan uzelf en aan uw collega’s voelen. Aan HR de taak om deze energie in goede banen te leiden en volop te benutten.

Het belang van goede energie is groot. Een positieve invloed op de productiviteit binnen uw organisatie is het meest voor de hand liggende voordeel. Tevens wordt de vitaliteit van de medewerkers verhoogd: de balans tussen stress en energie zal eerder positief uitvallen. Dit resulteert in minder ziekteverzuim, een hogere motivatie en betrokkenheid en een verbeterde werksfeer.

Voorkom energielekken

Er zijn bedrijven waar energie snel verloren gaat en medewerkers uiteindelijk ongemotiveerd aan de slag gaan. Energie wordt niet gekoesterd en verdwijnt door diverse omstandigheden als sneeuw voor de zon. Deze energielekkages worden veelal op lokaal niveau gevonden. Het is bij iedereen wel bekend, het voorbeeld van een afdeling die niet lekker loopt. Medewerkers die niet lekker in hun vel zitten. Hoe zorgt u ervoor dat er in uw bedrijf wél optimaal gebruik gemaakt wordt van de energie van uw medewerkers?

Door bewust te sturen op de volgende energiebesparende HR thema’s zal uw organisatie beter presteren:

 • Rolduidelijkheid van de medewerker:
  Is het voor uw medewerkers duidelijk hoe ze hun werkzaamheden moeten uitvoeren en wat de prioriteiten in hun werk zijn? Indien er hierover onduidelijkheden zijn of wanneer de rol binnen de organisatie niet duidelijk is, gaat veel energie verloren aan de verkeerde zaken. Rolonduidelijkheid wordt bovendien gezien als een belangrijke stressfactor op het werk. Het legt veel druk op het individu omdat deze continu energie besteedt aan het creëren van meer duidelijkheid.
 • Effectiviteit:
  Worden uw medewerkers in staat gesteld om doelgericht te werken en de juiste dingen te doen? Hiervoor is het van belang dat medewerkers weten welke resultaten van hen verwacht worden. Een permanent te hoge werkdruk kan ook roet in het eten gooien.
 • Efficiëntie:
  Worden uw medewerkers in staat gesteld om efficiënt te werken? Efficiëntie is tweeledig, het draait zowel om de kennis als de middelen die medewerkers nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren.
 • Leiderschap van de organisatie:
  Leiderschap en juiste sturing zijn essentieel voor een goede prestatie van medewerkers. Alleen een goede leider kan medewerkers tot groei en goede prestaties inspireren. Belangrijke energiebevorderaars vanuit goed leiderschap zijn zaken als goede feedback, motivatie, waardering en een goed contact met je leidinggevende.

Bovenstaande thema’s (en méér) komen aan bod in het meest complete medewerkersonderzoek, van Effectory. Via dit onderzoek komen bovendien energielekken expliciet naar boven. Met deze sturingsinformatie stelt u uw managers in staat om er ook echt iets aan te doen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Effectory via 020-3050102 of voorlichting@effectory.nl.