De naleving van uw SLA's toetsen

Organisaties die werken met Service Level Agreements (SLA’s) willen deze graag meetbaar maken. Een SLA is een overeenkomst tussen een dienstverlener en een klant, waarbij een minimaal aanvaardbaar serviceniveau wordt afgesproken. Veel organisaties gebruiken deze SLA’s om het serviceniveau van interne diensten vast te leggen.

Voldoen uw interne diensten aan de SLA’s?

Het interne klantenonderzoek van Effectory laat zien of uw interne diensten daadwerkelijk aan de afgesproken SLA’s voldoen. Ook de naleving van SLA’s door outsourcingspartners kunnen in het onderzoek worden opgenomen. Op die manier kunt u het intern klantenonderzoek gebruiken om uw SLA’s te toetsen en hier uw outsourcingspartners op ‘af te rekenen’.

Uw interne klanten aan het woord

Het intern klantenonderzoek van Effectory stelt uw medewerkers in staat feedback te geven over de interne diensten waar ze in het dagelijks werk mee te maken hebben. U ontvangt heldere informatie met betrekking tot wat goed gaat, maar ook over zaken die vragen om verbetering. Dat kan gaan om producten, interne samenwerking en/of interne dienstverlening. Op basis van de verkregen informatie ziet u precies of de SLA’s goed worden nageleefd.

Schakelsnelheid neemt toe

Door ervoor te zorgen dat alle organisatieonderdelen optimaal met elkaar samenwerken, wordt de schakelsnelheid van uw organisatie vergroot, waardoor uw organisatie daadwerkelijk haar prestaties kan verbeteren.

Hoe gaat een intern klantenonderzoek in zijn werk?