De samenwerking tussen afdelingen in kaart

Effectory

Het intern klantenonderzoek is geschikt om de samenwerking en klantgerichtheid tussen afdelingen in kaart te brengen. Dit kan voor uw organisatie interessante inzichten opleveren. Een goedlopende interne dienstverlening kan de prestatie van uw organisatie direct verbeteren.

Verbeter de effectiviteit, efficiëntie en klantgerichtheid van uw organisatie

Uw organisatie is in staat goed te presteren als de interne organisatie op orde is. Maar vaak blijken afdelingen moeilijk stuurbaar en/of is er voor medewerkers geen duidelijke klant, geen duidelijk doel of geen duidelijke deadline. Dat resulteert in verlies van efficiëntie, effectiviteit en klantgerichtheid van de totale organisatie.

Het is dus van groot belang dat alle afdelingen afzonderlijk weten wat er van ze verwacht wordt, maar ook van elkaar weten wat er speelt. Alleen zo ontstaat een eenheid die de basis vormt van een succesvolle organisatie. Een organisatie die (ook) naar uw externe klanten optimaal presteert.

Optimaliseer de samenwerking

Breng de kwaliteit van samenwerken in de organisatie in kaart. Met dit intern klantenonderzoek kunnen medewerkers de afdelingen, waar ze in het dagelijks werk mee te maken hebben, feedback geven. Hiermee verbetert u continu de gehele organisatie, optimaliseert u de samenwerking tussen afdelingen en krijgt elk team input voor verbetering.