De vier succesfactoren van de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Davinia Levie

De Regionale Instelling voor Begeleid Wonen Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV) scoort voor de vierde keer op rij uitzonderlijk goed op het medewerkerswaarderingsonderzoek. De basis voor dit succes ligt ruim 24 jaar geleden bij de start van de RIBW. Vanuit de wet Ziekenhuisvoorzieningen werden toen in Nederland de RIBW’s opgericht als tussenstap voor cliënten met een ernstige psychische aandoening die na behandeling weer terugkeerden in het gewone leven. Isabelle van der Straten van Effectory sprak met Hanny Jansen-Krajenbrink, oud-voorzitter RvB en Harry Matser, voorzitter RvB, over de uitgangspunten die 24 jaar geleden de basis zijn geweest voor de goede score.

Een keuze van toen, het succes van nu

Van der Straten: “Hoe is de RIBW AVV tot stand gekomen en geworden tot de organisatie die het nu is?” Jansen-Krajenbrink: “Ik mocht hier vierentwintig jaar geleden starten, op het moment dat wij vanuit de wet Ziekenhuisvoorzieningen werden ingedeeld. Het voornaamste vraagstuk toentertijd was; Hoe geef je dat nou vorm? We waren het erover eens dat we onze cliënten niet uit Ede naar Emmen wilden laten komen. Wij wilden onze cliënten een zo normaal mogelijke leefomgeving bieden, veraf van het institutionele en dichtbij de menselijke maat. Het organisatieconcept dat daarbij aansloot en waar wij tot de dag van vandaag nog mee werken is Unit Management. Zodoende is ons werkgebied opgedeeld in grootte gelijke eenheden, regio genaamd, met als basis het spinmodel. Met het spinmodel bedoelen we dat binnen alle regio’s dezelfde diensten zoals beschermd wonen, ambulante begeleiding en inloop aan cliënten worden aangeboden. Naast het spinmodel bieden we ook bovenregionale diensten aan, zoals beschermd wonen voor jeugd tussen de 11 en 18 jaar en housing first. Dit model heeft de RIBW AVV gevormd tot een platte organisatie, bestaande uit zelfstandige werkeenheden en korte communicatielijnen. Iedereen bij de RIBW weet wat hij of zij moet doen en dat geeft houvast.”

GGZ NHN laat medewerkers groeien door verbinding en gelijkwaardigheid

Goed werkgeverschap

Van der Straten: “Wat maakt de RIBW AVV een goede werkgever en een prettige organisatie om voor te werken?” Matser: “De RIBW AVV is te allen tijden trouw gebleven aan haar uitgangspunten. Vanaf het eerste moment begin jaren ’90 richt zij zich op het begeleiden van cliënten met een psychische diagnose of psychische/sociale problematiek. Begeleiden betekent bij de RIBW AVV dat begeleiders op alle relevante levensdomeinen, zoals de woon- en leefomstandigheden en (sociale) participatie, de cliënt ondersteunen bij het voeren van zijn of haar regie. Er wordt samen gekeken naar wat er nodig is voor de cliënt en wat er aan kan bijdragen om zo veel mogelijk deel uit te maken van de samenleving.” Jansen-Krajenbrink voegt daar aan toe: “Wij zijn heel consistent met het werken vanuit de bedoeling waarmee de RIBW AVV is opgericht en langs welke route wij dat doen. De veiligheid, weten waar je aan toe bent, is voor ieder mens van groot belang. Onze visie, motto, kernwaarden en doelen zijn doorleefd en bij een ieder bekend. Deze duidelijkheid geeft mensen rust, veiligheid en gedrevenheid. Onze methodiek, de sfeer, de cultuur en het consequent werken vanuit de bedoeling geven cliënten en medewerkers houvast om te werken aan een optimaal herstel van de cliënt.”

De 4 succesfactoren

De basis voor het succes van de RIBW AVV ligt in de keuze van 24 jaar geleden, maar er is veel gebeurd in de tussentijd. Gedurende de afgelopen 24 jaar heeft ook de RIBW AVV als zorginstelling voor moeilijke keuzes gestaan. Constante ontwikkelingen in de zorgsector vragen om een flinke dosis aanpassingsvermogen. De RIBW AVV houdt zich staande vanuit de houvast aan de interne bedrijfsvoering volgens het Unit Management, maar ook een combinatie van vier aspecten zorgt voor het duurzame succes van de organisatie. De hoge scores uit het medewerkerswaarderingsonderzoek, uitgevoerd door Effectory, zijn hier het bewijs van.