Een lager ziekteverzuim

Een lager ziekteverzuimZiekteverzuim binnen uw organisatie hangt niet alleen samen met de fysieke vitaliteit van uw medewerkers, maar ook met hun motivatie en werkinstelling.

Uit grootschalig onderzoek van Effectory blijkt dat tevreden medewerkers gemiddeld vier keer minder verzuimen dan ontevreden personeelsleden.

Om deze reden maken zowel medewerkersvitaliteit als motivatie onderdeel uit van de complete scan van Effectory. Wij meten de belangrijkste oorzaken van werkgerelateerd psychosomatisch verzuim. U krijgt daarmee een goed beeld van de belangrijkste verzuimoorzaken die direct in uw beïnvloedingssfeer liggen.