Een optimale samenwerking tussen zorgprofessional en vrijwilliger

Leon van Keulen

Met de aangekondigde bezuinigingen in de zorg als onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), doen zorgorganisaties een steeds groter beroep op vrijwilligers. Zij bieden immers een kosteloze, maar zeer waardevolle bijdrage aan de zorgverlening. Met de verhoogde werkdruk voor de zorgprofessionals vormen vrijwilligers een uitstekende aanvulling op de zorgtaken en kan de kwaliteit van de zorg gewaarborgd worden. Wel is het belangrijk dat zorginstellingen de integratie van vrijwilligers binnen de organisatie op de juiste manier faciliteren. Cruciaal onderdeel hiervan is de samenwerking tussen de zorgprofessional en vrijwilliger.

Toegewijde vrijwilliger

Vrijwilligers zijn doorgaans zeer gemotiveerd en reiken graag een helpende hand toe. Ze zetten zich in voor de medemens en krijgen energie van het contact met de cliënt. Deze betrokkenheid van de vrijwilliger is van groot belang voor de zorgorganisatie, omdat deze groep de druk op de zorgprofessional verlicht en de cliënt ondersteunt. Om de kwaliteiten van de vrijwilliger optimaal te benutten, is het belangrijk dat deze groep een goede plek krijgt binnen de organisatie en er een gezonde samenwerking ontstaat tussen de zorgprofessional en de vrijwilliger. Drie punten zijn daarbij van belang: rolduidelijkheid, openheid in informatie en waardering.

Zorggroep Tellens voert vrijwilligersonderzoek uit

Rolduidelijkheid

Het goed functioneren van de vrijwilliger valt of staat met het duidelijk maken van zijn of haar taken. Met andere woorden, weet de vrijwilliger wat er van hem of haar verwacht wordt? De zorgprofessional werkt vanuit de kennis die zij/ hij heeft opgebouwd en weet vaak van de hoed en de rand van de organisatie. Dit voordeel hebben vrijwilligers niet. Zij komen vaak als nieuweling de organisatie binnen. Daarnaast heeft de zorgprofessional over het algemeen meer bevoegdheden en draagt de verantwoordelijkheid voor de zorgtaken. Door duidelijke kaders te formuleren, die het takenpakket en de gerelateerde verantwoordelijkheden helder maken, kan de vrijwilliger vanuit vertrouwen de werkzaamheden oppakken én op de juiste manier worden ingezet voor de organisatie.

Openheid in informatie

Omdat vrijwilligers steeds meer taken overnemen van de zorgprofessional en op die manier van onschatbare waarde zijn voor zorgorganisaties, is het van belang dat zij over voldoende informatie beschikken. Mede doordat vrijwilligers vaak parttime werken en hierdoor niet aanwezig kunnen zijn bij een overleg, kan er informatie langs hen heen gaan. Het is van belang hen die gemiste informatie niet te onthouden. Op die manier laat u zien dat de vrijwilliger een wezenlijk onderdeel van de organisatie is.

Waardering

Vrijwilligers zetten zich voor de volle honderd procent in om de cliënt te ondersteunen en vormen daardoor een belangrijk onderdeel van de organisatie. Dit doen ze kosteloos. Het is daarom essentieel om vanuit de organisatie te laten merken dat deze waardevolle bijdrage gewaardeerd wordt. Anders dan reguliere werknemers, worden vrijwilligers niet beloond door middel van salaris. Dit betekent dat de waardering op andere manieren moet worden geuit. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een lokale ‘Vrijwilliger van het Jaar’ verkiezing of door jaarlijkse vrijwilligersuitjes te organiseren. Waardering kan ook getoond worden door de vrijwilliger echt te integreren in de organisatie en ze te betrekken bij besluitvorming in een teamoverleg.

Conclusie

Wanneer zorgorganisaties gebruik maken van meer vrijwilligers om zo de kwaliteit van de zorg te waarborgen, is het van belang dat ze zich bewust zijn van de drie bovengenoemde factoren rolduidelijkheid, openheid in informatie en waardering. Wanneer deze drie punten verbeterd worden, zal de organisatie nóg meer kunnen halen uit hun gemotiveerde vrijwilligers. Van belang hierbij is om als organisatie in gesprek te gaan met de vrijwilliger en hen op die manier breder te integreren in de organisatie.

Vraag het informatiepakket over vrijwilligersonderzoek aan