Een simpele metafoor voor de relatie tussen werkgeverschap en werknemerschap

Don Griffioen

Tijdens het schrijven van het trendrapport: ‘De verborgen potentie van werkend Nederland’ – welke in maart verschijnt – ontstond de vraag : ”Wat is een eenvoudige metafoor voor de relatie tussen werkgeverschap en werknemerschap? In deze blog een korte samenvatting van het resultaat.

Gratis rapport: Het verborgen potentieel van werkend Nederland

Organisatiesucces

Elke organisatie wil graag succesvol zijn. Succesvol zijn in het bereiken van haar missie en het behalen van resultaat. Medewerkers spelen bij dit succes een kritieke rol. Zij zijn de motor achter vernieuwingen, klantcontact en de daadwerkelijke ‘productie’. Veel hangt dus af van de vraag welke medewerkers je als organisatie in huis hebt, wat hun kwaliteiten zijn en welke inzet zij tonen. Deze elementen kan je vatten onder werknemerschap. Tegelijkertijd is het belangrijk dat je als organisatie het juiste klimaat schept voor medewerkers om te groeien en te presteren. Het is de verantwoordelijkheid van een organisatie om een goede werkgever te zijn door goed werkgeverschap te laten zien: medewerkers in staat stellen om optimaal te presteren. Succes is dus-naast externe factoren- afhankelijk van de inzet van de medewerkers én de inzet van de organisatie. Je zou dit kunnen samenvatten in de volgende metafoor:

Werknemerschap:

Stel je een medewerker voor als iemand die op een fiets probeert vooruit te komen. De inzet, bevlogenheid en wil waarmee hij/zij trapt, de behendigheid in het fietsen en het fysieke vermogen kun je zien als werknemerschap. Goed werkgeverschap kun je zien als de wind. Er is sprake van wind mee als het werkgeverschap van een organisatie is afgestemd om medewerkers optimaal te kunnen laten presteren. De medewerkers moeten echter nog wel zelf trappen om hard vooruit te komen.

Goed Werkgeverschap:

Er is sprake van wind tegen wanneer het werkgeverschap van een organisatie niet goed is afgestemd om medewerkers optimaal te laten presteren. Door heel hard te trappen kunnen medewerkers natuurlijk nog steeds vooruit komen maar het werkt wel ontmoedigend. Uiteraard zijn er ook invloeden die van buiten de organisatie komen. Deze zou je kunnen vertalen als de kwaliteit of hellingshoek van het wegdek. Zij zijn zeker van invloed maar met voldoende rugwind is het veel makkelijker om hier mee om te gaan.

Als organisatie ben je samen met je medewerkers op zoek naar de ideale onderlinge afstemming om duurzaam te presteren. In het trendrapport: “De verborgen potentie van werkend Nederland” behandelen we een aantal kansen om deze onderlinge afstemming verder te verbeteren.

Download hier uw exemplaar