GGZ instelling Stichting De Praktijk heeft alle ingrediënten in huis om een ‘Beste Werkgever’ te worden!

Stichting De Praktijk, een Geestelijke Gezondheidszorg Instelling (GGZ) van circa 100 medewerkers, scoort op alle interessante HR-thema’s hoger dan de benchmark (gemiddelde van GGZ instellingen) en zelfs hoger dan de top 3 best scorende GGZ instellingen. Op algemene tevredenheid scoort de stichting een 8,4 (Top 3 benchmark GGZ is een 8,0), op betrokkenheid een 8,7 (Top 3 benchmark GGZ is een 8,0) en een 7,0 op bevlogenheid (Top 3 benchmark GGZ is een 6,9). Opmerkelijk hoge cijfers. Daarom ging Effectory op zoek naar het geheim van deze organisatie.

Sterk verankerende visie belangrijk

Tien jaar geleden is Stichting De Praktijk opgericht door vier initiatiefnemers. Zij werkten in de zorg voor kind en jeugd en hadden een droom, een sterke visie. Namelijk de visie dat je niet alleen de kinderen moet behandelen, maar hun omgeving daarbij moet betrekken. Daarom vonden zij het belangrijk dat er ook in de thuissituatie zorg werd verleend. Belangrijke uitgangspunten waren daarbij eveneens vraaggericht, efficiënt en goedkoper werken. Deze visie is steeds gedeeld met alle medewerkers en daardoor verankerd in de organisatie. Jaarlijks wordt het beleid getoetst aan deze visie.

Bevlogen bestuurder

Opvallend is het goede contact tussen de bestuurder en de medewerkers. Sander van Eunen, één van de oprichters van Stichting De Praktijk, weet uitstekend wat er op de werkvloer gebeurt. Zo heeft hij geen eigen kantoor, maar werkt hij ‘gewoon’ tussen de medewerkers. Bovendien is Sander van Eunen een kei in communiceren. Hij houdt een blog bij voor de medewerkers en is regelmatig aanwezig tijdens overleggen op de verschillende vestigingen. Bespeur ik hier geheim nummer 1: een inspirerende directie van de ‘7 geheimen van Beste Werkgevers’?

Saamhorigheid

Door de kleine afstand tussen bestuurder en de medewerkers, de gedeelde visie en met zijn allen het gevoel te hebben werk te doen wat er toe doet, is er sprake van een groot saamhorigheidsgevoel. Alle neuzen staan dezelfde kant op. Wellicht denkt u nu: ‘lekker makkelijk bij een organisatie met 104 medewerkers’! Maar ook hier zijn de hoge scores op tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid uitzonderlijk te noemen. Zeker als u bedenkt dat Stichting De Praktijk door een overname in 2012 in één klap met 40% is gegroeid.

De kracht zit in de uitvoering

Misschien denkt u: “Het is toch logisch dat Stichting De Praktijk het zo aanpakt? Het is gewoon gebruik maken van gezond boeren verstand!”. Dit praktijkvoorbeeld laat zien dat je een hele goede werkgever kunt zijn door op het oog simpele dingen, ontzettend goed uit te voeren. De scores uit het medewerkersonderzoek zijn uitzonderlijk hoog. De stichting is een potentiële ‘Beste Werkgever‘. Bij Stichting De praktijk zijn de ingrediënten voor succes de kracht, toewijding en bevlogenheid in de uitvoering van hun visie. Als je een visie hebt waar de hele organisatie achter staat, een bevlogen bestuurder, saamhorigheid en de behoeften van cliënten (of klanten) voorop stelt, heeft u alle ingrediënten in huis om een (potentiële) ‘Beste Werkgever’ te worden!