Het geheim van duurzaam succesvolle organisaties

Don Griffioen

Hoe creëer je een duurzaam succesvolle organisatie, met gelukkige medewerkers, tevreden klanten en een gezonde (financiële) groei? Het exacte antwoord op deze vraag is voor elke onderneming anders. Maar het valt op dat er binnen veel succesvolle organisaties het maatschappelijk belang, het belang van de eigen organisatie en de belangen van individuele medewerkers op één lijn liggen.

Het belang van de juiste balans

De balans tussen deze drie pijlers is ontzettend belangrijk. Organisaties die alleen het maatschappelijk belang dienen, kunnen aan hun eigen idealisme ten onder gaan. Maak je de organisatiebelangen te groot ten opzichte van het maatschappelijk belang, dan verlies je relevantie en loop je het risico dat andere organisaties daarop inspelen. Als je de individuele belangen van medewerkers uit het oog verliest, loopt het vertrouwen en de motivatie van medewerkers in je organisatie een flinke deuk op. Medewerkers belangrijker maken dan de organisatie is ook geen oplossing. Je kunt een tijdje mooi weer spelen en misschien zelfs wat werkgeversprijzen winnen, maar dat hou je niet lang vol.

Individueel-belang-organisatiebelang-en-maatschappelijk-belang

Druk om te presteren kan schadelijk zijn

Steeds meer organisaties worden door financiers en aandeelhouders onder druk gezet om elk kwartaal beter te presteren. Zo wordt het organisatiebelang al snel belangrijker gemaakt dan het maatschappelijke (klant)belang en de belangen van individuele medewerkers. Bij HR liggen kansen om de balans te herstellen. Maar dan moet de afdeling wel sterk in haar schoenen staan. Wanneer HR zich te veel voor het karretje van de CEO en CFO laten spannen en alleen probeert om de organisatie groter te maken, dienen ze óók alleen het organisatiebelang. En dat werkt uiteindelijk averechts.

De toegevoegde waarde van HR bij duurzaam organisatiesucces

We zien het beeld dat medewerkers hebben over het nut van een organisatie, veranderen. Zij willen de maatschappij dienen en daar zit toevallig een organisatie tussen. Een organisatie die natuurlijk ontzettend belangrijk is om samen die maatschappij extra te kunnen dienen, maar die ook weer niet te belangrijk gemaakt moet worden. En in dat tegenwicht zien we op dit moment veel organisaties worstelen.

HR kan voortrekkersrol nemen

Het is de kunst om alle belangen op de juiste manier te dienen en ze netjes in balans te houden. Hier ligt een belangrijke taak voor HR. Het is hun taak om te allen tijde het brede plaatje te blijven schetsen. Dus spreek de taal van de CEO en CFO om er aan tafel te komen en serieus genomen te worden. Maar wijs ze vanuit die positie zo veel mogelijk op het bestaan van die drie balancerende belangen. Zo krijg je meer sympathie van klanten, willen mensen graag voor je werken en wordt je organisatie eigenlijk bijna vanzelf duurzaam succesvol.