Het klantenpanel van Effectory aan het woord

Arne Barends

Feedback is de kern van het bestaan van Effectory. Wij geloven dat organisaties die goed in contact staan met medewerkers en klanten, het beste presteren. Dit inzicht bieden we onze klanten, maar hebben we zelf ook nodig. Om deze reden is Effectory op 15 mei in gesprek gegaan met een klantenpanel bestaande uit elf betrokken klanten. Samen hebben we gekeken welke wensen er zijn ten aanzien van medewerkersonderzoek.

Co-creatie in de praktijk

Wat zijn goede verbeteringen en aanvullingen op het huidige medewerkersonderzoek? Deze vraag is als eerste aan het panel voorgelegd. Merel van der Lei, productmanager medewerkersonderzoek bij Effectory, vertelt over de antwoorden: “De tips en ideeën van de ervaringsdeskundigen zijn ontzettend waardevol om te horen. Zo is bijvoorbeeld gevraagd om nog visuelere en beknoptere rapportages. Hier zijn we al volop mee bezig, maar het maakt ons opnieuw duidelijk hoe belangrijk dat is. Ook het uitgebreider betrekken van het lijnmanagement bij het onderzoek én het aan de slag gaan met de resultaten verdient volgens het panel de aandacht. Dit zijn onderwerpen die door onze klanten op de agenda worden gezet en waar we absoluut naar gaan kijken. Co-creatie in de praktijk! “

Elke doelgroep eigen resultaten

Welke resultaten wil elke doelgroep in een organisatie graag zien? Dat is de tweede vraag waar het panel zich over gebogen heeft. “We hebben onze klanten gevraagd om mee te denken vanuit het perspectief van de directie, de manager en de medewerker,” vertelt Van der Lei. “Een van de belangrijkste doelen van Effectory is namelijk om elk onderdeel van een organisatie het inzicht te geven dat voor hen specifiek relevant is. Het is boeiend om hier met klanten samen over na te denken en te horen in hoeverre we hier nu in slagen. Zo is benadrukt dat de directie uiteraard gebaat is bij de rode draad: één overzicht met de belangrijkste scores. Een team of locatie zoekt juist herkenbaarheid. Volgens deze visie werken we nu al, maar onze klanten geven net die extra input waarmee we onze rapportages de juiste relevantie mee kunnen geven. Een van de genoemde ideëen is bijvoorbeeld om in een directie overzicht alle teams visueel te sorteren, zodat direct zichtbaar is welke teams het beste scoren en welke minder scoren.”

Direct aan de slag

Wat gaat Effectory concreet doen met de adviezen van het klantenpanel? Van der Lei: “Alle verbeterpunten zijn samengevat in een plan, dat organisatiebreed besproken is. De verantwoordelijke teams en medewerkers pakken de tips en ideeën onder hun verantwoordelijkheid direct op. Eind juni is er een bijeenkomst waar we alle acties doornemen. We willen zo snel mogelijk aan de slag met deze innovaties!”

Bent u klant en wilt u ook graag meedenken over de producten en diensten van Effectory? Neem dan contact met ons op via voorlichting@effectory.nl of 020-3050102 en vermeld dat u geïnteresseerd bent in deelname aan het klantenpanel. U bent van harte welkom!