Hoe draag je als organisatie bij aan een betere wereld

Hadewych van Middelaar

Thuis houd ik een oogje in het zeil bij mijn oude buurvrouw en op vakantie haal ik plastic zakken uit de zee. Zo probeer ik bij te dragen aan een betere leefomgeving. Maar als individu heb ik lang niet zoveel slagkracht om bij te dragen aan een betere wereld. Organisaties daarentegen hebben meer macht en kracht om waarde aan de maatschappij toe te voegen. Tegenwoordig werken mensen dan ook graag voor een organisatie die direct of indirect de wereld een beetje beter maakt. In deze blog belicht ik hoe je als organisatie duurzaam succesvol kan zijn als je het maatschappelijk, organisatie en individueel belang in balans houdt.

Hoe draag je als organisatie bij aan een betere wereld?

Maatschappelijk belang: bijdrage aan de wereld

Mijn werkgever Effectory streeft er naar dat Nederland hét land wordt waar organisaties, medewerkers en hun klanten op een constructieve manier met elkaar omgaan. Op die manier leveren wij onze maatschappelijk bijdrage. Als je jezelf afvraagt waarom je als organisatie bestaat, heb je het antwoord op jouw maatschappelijke bijdrage. Bij mij is het effect van deze missie en visie dat ik enorm trots ben op mijn werkgever en me als echte ambassadeur gedraag.

Hoe kunnen organisaties duurzaam succesvol zijn?

Facebooks bijdrage

Als organisatie kun je ook op een fysieke manier je maatschappelijke bijdrage ondersteunen, zoals Facebook dat deed. Facebooks maatschappelijke missie is om mensen te verbinden. In verband met uitbreiding lieten ze extra serverparken bouwen op de Poolcirkel in Zweden. Daar konden de parken gekoeld worden met de buitenlucht. Als het in Californië gevestigde Facebook de serverparken naast hun hoofdkantoor zou plaatsen, zou het extreem veel energie kosten de servers te koelen. Californië kent immers hoge temperaturen.

Organisatiebelang: balans uitdaging

Helaas zien we regelmatig dat het organisatiebelang het maatschappelijk en individueel belang uit balans brengt. Directies zijn bezig met het gevecht om macht, geld en korte termijn winst om aandeelhouders tevreden te houden. Dat heeft als gevolg dat de organisatie minder scherp is op het maatschappelijk en individueel belang. En dat is juist zo belangrijk voor duurzaam organisatiesucces.

Als je op de lange termijn succesvol wilt zijn, zet je continue in op verbetering. Denk dus ook aan het maatschappelijk en individueel belang.

Individueel belang

Door de focus op het organisatiebelang kunnen medewerkers ook het gevoel krijgen dat zij niet belangrijk zijn. Dat ze alleen een middel zijn om het werk te verzetten. Hierdoor verliezen ze hun motivatie en betrokkenheid. Als je echt op de lange termijn succesvol wilt zijn, zet je als organisatie continu in op verbetering. Denk dus aan het maatschappelijk en individueel belang en blijf in gesprek met je medewerkers. Ook als dat op de korte termijn even niets oplevert.

Banken met maatschappelijk belang

De FMO en ASN Bank bewijzen dat je zonder focus op shareholder value duurzaam succesvol kan zijn. Zij hebben een maatschappelijke doelstelling en weten daarmee medewerkers en klanten aan zich te binden. Hun hoge scores op de Beste Werkgeverslijst de laatste jaren bewijzen dat. De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO investeert in duurzame economische ontwikkeling en de ASN Bank focust op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Balans

Het individueel, organisatie en maatschappelijk belang vinden hun oorsprong in de drie P’s. People, planet, profit. Ik zou het gaaf vinden als veel meer organisaties aandacht hebben voor deze drie elementen, en daarmee hun bijdrage aan een betere wereld inzien.

Tip!

Wil jij binnen jouw organisatie ook het maatschappelijk belang onder de aandacht brengen? Start samen met enthousiaste collega’s een projectgroepje. Daar kun je mee brainstormen over jullie bijdrage aan een betere wereld. Bedenk waar jouw organisatie precies voor staat maatschappelijk gezien. Een belangrijke kanttekening is, dat de maatschappelijke bijdrage geen marketingtruc mag zijn. Het gaat er echt om dat deze waarde vanuit het hart van je organisatie leeft, en je deze niet alleen uitdraagt om nog meer winst te behalen.

Ben jij een World-class Workplace? Laat je medewerkers spreken!

Het World-class Workplace label is een eerlijk en gratis keurmerk dat alleen te behalen is, door wat eigen medewerkers over jouw organisatie zeggen als werkgever.

Aanmelden