Hoe is het gesteld met de werkbeleving bij de sociale werkbedrijven?

Hoe is het gesteld met de werkbeleving bij de sociale werkbedrijven?

Sociale werkbedrijven (SW-bedrijven) zijn een belangrijke samenwerkingspartner van gemeenten en werkgevers bij de uitvoering van de Participatiewet. Zij vormen de schakel tussen mens en werk. De van oudsher productiegerichte bedrijven voor werk in een beschutte omgeving, adviseren en faciliteren werkgevers en bieden begeleiding op de werkvloer. Daarnaast blijven SW-bedrijven een beschutte werkomgeving bieden voor de mensen die dat nodig hebben.

Hoe ervaren medewerkers de transitie?

De nadruk in de branche ligt op werken bij een gewone werkgever. De kennis en ervaring van SW-bedrijven is hierbij cruciaal. Zij kunnen werkgevers begeleiden in het aan de slag helpen van mensen met een beperking. Wat is het effect van deze transitie van traditioneel werkbedrijf naar kennispartner voor werkgevers op medewerkers? Hoe ervaren zij hun werk? En welke verschillen zijn er tussen de werkbeleving van SW-medewerkers en kader-medewerkers? Het whitepaper ‘Werkbeleving bij de sociale werkbedrijven’ geeft een helder beeld van de werkbeleving van zowel SW- als kader-medewerkers in de branche.

Betrokkenheid

Steeds meer SW-medewerkers worden gedetacheerd. Wat doet dit met de betrokkenheid van medewerkers bij het sociaal werkbedrijf? Het is belangrijk om als sociaal werkbedrijf medewerkers te betrekken bij de plannen van het bedrijf en ze voldoende te informeren hierover. Betrokken medewerkers zijn doorgaans ambassadeurs voor de organisatie, proactief en melden zich minder vaak ziek.

Benieuwd naar de werkbeleving binnen SW-bedrijven?

Vraag het whitepaper aan! Hierin worden de opvallendste resultaten van onze medewerkersonderzoeken binnen de branche uitgelicht en onderwerpen als sociale veiligheid, leiderschap en rolduidelijkheid behandeld.

Vraag het whitepaper ‘Werkbeleving bij sociale werkbedrijven’ gratis aan