Hoe is het met de werkbeleving van medewerkers in de GGZ gesteld?

Christa Plukkel

Hoe is het met de werkbeleving van medewerkers in de GGZ gesteld?

De GGZ-branche zet in op een betere en efficiëntere zorg voor mensen met een psychische ziekte. Door de zorg voor de cliënt dichter bij huis aan te bieden, van de tweedelijns specialist naar de eerstelijns GGZ en de huisarts, kan verdere groei binnen de GGZ worden beheerst. Deze verandering is al een tijdje gaande. De zorg is gericht op het herstel en op deelname aan de maatschappij. Hiermee verbetert de kwaliteit van zorg, omdat mensen doorgaans sneller herstellen in hun eigen omgeving.

Branchemagazine GGZ

Bent u benieuwd naar meer inzichten op het gebied van werkbeleving binnen de GGZ? Vraag het Branchemagazine GGZ aan! 

Vraag het branchemagazine GGZ gratis aan »

Regierol voor medewerker

Steeds meer GGZ-instellingen leggen daarom de verantwoordelijkheden lager in de organisatie. De regelruimte voor teams en medewerkers wordt vergroot met als doel medewerkers meer de regie te geven en de cliënt centraal te stellen.

Wat betekent dit voor medewerkers?

Medewerkers spelen hierin een cruciale rol. Hoe beleven zij hun werk? Hoe kijken zij tegen de ontwikkelingen in de branche aan en welke ideeën hebben zij om betere en efficiëntere zorg te leveren? Het branchemagazine GGZ geeft een helder beeld van de werkbeleving binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Invloed van ontwikkelingen

Na een bewogen periode waarin de overheveling van verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid naar de gemeenten plaatsvond, komt er steeds meer duidelijkheid over de koers die GGZ-instellingen komende jaren gaan varen. In hoeverre staan medewerkers achter de doelstellingen van de organisatie en worden zij voldoende meegenomen in het beleid en de plannen? En wat doet dit met hun betrokken- en bevlogenheid? Hoe goed een organisatie met alle ontwikkelingen omgaat is namelijk van invloed op de werkbeleving van medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda binnen de GGZ-branche. Met initiatieven zoals het ‘Levensfasebudget’ – waarin jaarlijks 35 uur als verlof kan worden opgenomen of kan worden gespaard tot een voor de medewerker goed moment – probeert de branche zich voor te bereiden op een duurzame toekomst. In hoeverre willen GGZ-medewerkers zich ontwikkelen, zetten zij zich in om te verbeteren en doen zij graag iets extra’s om bij te dragen aan het succes van de organisatie? Deze aspecten zijn in combinatie met hun vitaliteit van invloed op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.