Hoe wordt je organisatie een goed geoliede machine?

Suzanne Mancini

Wanneer is een organisatie optimaal ingedeeld? Kan het werk hier handiger of slimmer uitgevoerd worden? Wanneer wij met onze opdrachtgevers om de tafel zitten, komen vragen rondom efficiëntie dikwijls aan bod. Organisaties worstelen hier vaak al jaren mee, maar sinds de crisis is scherpte op dit gebied een must geworden.

Efficiënte herindeling van functies hoogste prioriteit

HR professionals hebben de focus in hun werkzaamheden door de nadruk op kostenbesparing en efficiëntie zien verschuiven. Waar zij voorheen bezig waren met het werven en faciliteren van personeel, heeft een efficiënte herindeling van functies nu de hoogste prioriteit gekregen. Dit is noodzakelijk om het hoofd boven water te houden en goed te (blijven) presteren.

Dat dit niet eenvoudig is, blijkt wel uit ons medewerkersonderzoek. De stelling ‘De werkzaamheden binnen mijn organisatie zijn op een goede manier ingedeeld’ wordt door HR managers op dit moment beoordeeld met een 5,3. Hoewel er dus al volop gereorganiseerd is in veel organisaties, lijkt een optimale organisatie van het werk volgens de specialisten zelf nog lang niet voltooid.

Een blauwdruk van de organisatie geeft inzicht

Het geeft ons altijd een goed gevoel om te zien hoe een modern medewerkersonderzoek organisaties hiermee verder helpt. In een onderzoek wordt een blauwdruk van een organisatie gemaakt, waarmee het functioneren van alle teams glashelder zichtbaar wordt. Behalve inzicht in de tevredenheid en de bevlogenheid van medewerkers wordt ook duidelijk hoe zij functioneren. Want ook zaken als efficiëntie, productiviteit, klantgerichtheid en rolduidelijkheid worden in een medewerkersonderzoek in kaart gebracht.

Zo is nauwkeurig te zien of de organisatie een goed geoliede machine is, die efficiënt en optimaal draait. Of dat bepaalde onderdelen juist vastlopen, stroef functioneren of er energielekken aanwezig zijn. En wellicht nog belangrijker: waar dit door veroorzaakt wordt. Zodat heel gericht ingegrepen kan worden en het werk zo optimaal mogelijk uitgevoerd kan worden.