Hoera, het is weer maandag!

Suzanne Mancini

2011 is aangebroken, tijd om weer aan de slag te gaan. Hoe is de sfeer bij u op kantoor? Zijn medewerkers blij om elkaar weer te zien en is er zin om weer fris aan de slag te gaan in het nieuwe jaar? Het belang van een positieve, constructieve werksfeer is groot. Het werkt niet alleen prettiger, maar zorgt ook voor een hogere productiviteit.

Het belangrijkste voordeel van een gezonde en positieve werksfeer is het voorkomen van uitval. Stress, pesterijen, uitdaging missen: het kunnen allemaal oorzaken zijn van minder werkplezier. Dit kan ertoe leiden dat uw medewerkers minder gemotiveerd zijn, zich ziek melden of zelfs langdurig uitvallen. Dat is bijzonder vervelend, zowel voor de medewerker in kwestie als voor uw organisatie. Heerst er een positieve sfeer op het werk, dan geldt het omgekeerde: medewerkers zitten lekker in hun vel en de motivatie en betrokkenheid nemen toe. Een stapje extra om bij te dragen aan het succes van de organisatie wordt doorgaans graag gezet.

Invloed op werksfeer

Uit onderzoek van Effectory blijk dat het werksfeer voornamelijk beïnvloedt wordt door drie factoren. In de eerste plaats is dit goed contact met collega’s. Dit is ontzettend belangrijk voor uw medewerkers om het naar hun zin te hebben op het werk. Nederlandse medewerkers beoordelen het contact met hun collega’s gemiddeld een 7,8, een prima score. Gemiddeld wordt hier in Europa een 7,2 voor gegeven.

Naast collega’s is waardering vanuit de organisatie voor medewerkers heel belangrijk. Het gevoel opgemerkt te worden en positieve reacties te ontvangen op geleverde inspanningen verhoogt de inzet van medewerkers enorm. Waardering scoort gemiddeld een 6,3 in Nederland. Ook dit is een bovengemiddelde score ten opzichte van de rest van Europa (5,9).

Tenslotte speelt een prettig contact met de leidinggevende een grote rol. Klikt het niet tussen een medewerker en een manager, dan ontstaat een lastige positie waarin de medewerker zich oncomfortabel en gefrustreerd voelt. Een goede band maakt dat de medewerker zich vrij voelt om zichzelf te zijn en dan komen sterke punten sneller tot uiting. Gemiddeld wordt in Europa een 6,0 voor het contact met de leidinggevende gegeven. Nederland scoort echter een 6,9, waarschijnlijk vanwege de informele sfeer op de werkvloer.

Zoek de oorzaak

Het creëren van een prettige werksfeer lijkt voor Nederlandse organisaties een tweede natuur te zijn, gezien de bovengemiddelde scores die op alle bovenstaande factoren behaald worden. Toch kan in uw organisatie de schoen wringen. Misschien heeft u het gevoel dat de sfeer binnen bepaalde afdelingen niet optimaal is. Maar wat is er aan de hand?

Belangrijk is om te achterhalen welke factoren bij uw organisatie van invloed zijn op de beoordeling van de werksfeer. Pas als u dit weet, kunt u met de juiste oorzaak aan de slag. Oorzaken zullen dikwijls op het vlak van collega’s, waardering of het contact met de leidinggevende liggen. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Er zijn nog tal van andere, persoonlijke factoren die de beleving van de werksfeer kunnen beïnvloeden. lezier in het werk is altijd subjectief en daarom lastig in kaart te brengen. Een persoonlijk gesprek met uw medewerkers kan veel duidelijk maken, maar is erg tijdrovend.

Wilt u professioneel aan de slag met het verhogen van de kwaliteit van de werksfeer in uw organisatie? U kunt dan kiezen voor de nieuwe werksfeeranalyse van Effectory. Hiermee krijgt u exact in beeld welke factoren invloed hebben op de werksfeer in úw organisatie, per afdeling. Elk team kan hier vervolgens gericht mee aan de slag gaan. Voor meer informatie kunt u een mailtje sturen naar voorlichting@effectory.nl of kunt u bellen met 020-3050102.