Het belang van een hoge respons bij medewerkersonderzoek

Danny Paulich

InternetSpiegel heeft als doel om de publieke sector naar een hoger niveau te tillen. Het onderzoek geeft medewerkers binnen overheidsinstanties een podium om hun stem te laten horen. Om ervoor te zorgen dat het onderzoek écht aanzet tot beweging, is een hoge respons van groot belang. Maar hoe betrekt u zoveel mogelijk medewerkers bij het onderzoek?

Van een hoge respons naar actie

Een hoge respons toont aan dat het onderzoek ‘leeft’ onder de medewerkers en vormt een fundamentele basis om aan de slag te gaan met de resultaten. Door middel van een hoge respons krijgt u een representatief beeld van wat er binnen de organisatie speelt. We kunnen dus stellen dat een hoge respons fungeert als springplank voor een optimaal ‘aan de slag traject’. 

Communicatie is het sleutelwoord

Het is belangrijk om alle leidinggevenden en medewerkers vroegtijdig bij het onderzoek te betrekken.  Zij dienen op de hoogte te zijn van het doel en de opvolging van de resultaten. Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat het onderzoek volledig anoniem is. Dit zal leiden tot een hogere respons en eerlijke antwoorden op de vragen.

Concrete acties om de respons te verhogen

Het is essentieel om juist ten tijde van het onderzoek de respons te stimuleren. Posters en flyers zijn een goede manier om het onderzoek onder de aandacht brengen bij uw medewerkers. Wat ook goed werkt is het ter beschikking stellen van een prijs aan het team dat de hoogste respons bereikt. Het is dus belangrijk om tussentijds in de gaten te houden hoe de respons verloopt. Twee mooie middelen om dit te monitoren zijn het online platform en de ‘respons app’ van InternetSpiegel. Dankzij deze middelen kunnen leidinggevenden 24/7 inzien hoeveel medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld. Het is mogelijk om de respons met alle medewerkers te delen door een ‘teller’ te plaatsen op het intranet. Indien de respons tegenvalt, stuurt InternetSpiegel een herinneringsbrief naar de medewerkers.

Best practice: het ministerie van Financiën

In 2013 heeft het ministerie van Financiën onder 1.700 medewerkers een onderzoek uit laten voeren door InternetSpiegel. Maar liefst 79,2% van de medewerkers had de vragenlijst ingevuld. Petra Lemckert, expert arbeid en gezondheid, stelt: “Wij hebben veel aandacht besteed aan de communicatiefase voorafgaand aan het onderzoek. Het medewerkersonderzoek is uitvoerig besproken binnen de Bestuursraad, het Bedrijfsvoeringsberaad en bij de verschillende directoraten-generaal. Voordat de vragenlijst werd verstuurd, is aan alle leidinggevenden en medewerkers duidelijk gemaakt wat het doel van het onderzoek was. We benadrukten daarbij dat we graag in dialoog gaan met de medewerkers, dat is naar ons idee de enige manier om impact te genereren.”

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen