HPT-score InternetSpiegel

Danny Paulich

Teams zijn tot bijzondere dingen in staat. Dit was meer dan 100.000 jaar geleden al het geval, toen de eerste Homo Sapiens inzagen dat jagen in groepen efficiënter is dan in je eentje. In zekere zin is dit vergelijkbaar met teams binnen een organisatie: mensen werken met elkaar samen om een hoger doel te bereiken. Zaken zoals coördinatie, lef en communicatie zijn belangrijke voorwaarden om tot grote hoogte te stijgen.

Wat is de High Performance Teams Score?

Sinds 1 juni 2013 hebben InternetSpiegel en Effectory de krachten gebundeld in de uitvoering van medewerkersonderzoek binnen de sector Openbaar Bestuur & Veiligheid. Vanaf 1 november 2014 is het voor alle organisaties mogelijk om de ‘High Performance Teams Score’ op te nemen in het medewerkersonderzoek. Elk team krijgt hiermee inzicht in hun performance. De score wordt per team afgezet tegen de top 3 van de best scorende teams binnen de organisatie. Bovendien wordt zichtbaar gemaakt of de teamscore is verbeterd of verslechterd ten opzichte van het vorige onderzoek.

Waarom een High Performance Teams Score?

De ‘High Performance Teams Score’ geeft aan leidinggevenden antwoord op vragen zoals: Welke teams presteren excellent? Wanneer doe je het als team goed? Welke teams presteren ondermaats? Het tonen van deze score in de teamrapportages van InternetSpiegel heeft als doel om goed presteren aan te wakkeren en meetbaar te maken. De leidinggevenden krijgen inzicht in de huidige situatie en een extra stimulans om aan de slag te gaan met de resultaten. Tot slot zorgt de ‘High Performance Teams Score’ voor meer transparantie binnen de organisatie. Hierdoor gaan teams de dialoog met elkaar aan en kunnen ze van elkaar leren.

InternetSpiegel signaleert zes ingrediënten voor High Performance Teams

InternetSpiegel heeft dankzij jarenlange ervaring binnen het openbaar bestuur én het wetenschappelijke karakter van de vragenlijsten, inzicht gekregen in de aspecten die ten grondslag liggen aan uitzonderlijk goed presterende team. De belangrijkste conclusie: doodgewone mensen kunnen onder de juiste omstandigheden bijzondere prestaties leveren. Wij zien een zestal ‘ingrediënten’ die aangeven in hoeverre een team een High Performance Team is:

  • Teambevlogenheid
  • Zelfmanagement
  • Doelgerichte samenwerking
  • Taakgerichte samenwerking
  • Stakeholdergerichte samenwerking
  • Leiderschap

Lees hier het artikel over Theater Speelhuis, waar een zeer gemotiveerd team de kar trekt.  

Zo werkt het

De ‘High Performance Teams Score’ wordt berekend aan de hand zes stellingen, welke zijn gebasseerd op de zes ingrediënten:

1. We zijn als team trots op het werk dat we doen
2. Als team komen we gezamenlijk tot besluiten
3. Ons team vormt een eenheid om onze prestatiedoelen te kunnen bereiken
4. In mijn team bespreken we vaak de ideeën die we hebben over ons werk
5. Mijn teamleden vragen proactief om advies en ondersteuning van externe relaties
6. Mijn directe leidinggevende zorgt voor goede samenwerking tussen teamleden

De stellingen worden beantwoord op basis van een 5-puntsschaal, variërend van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. De ‘High Performance Teams Score’ wordt in de quickview van de teamrapportage weergegeven als een cijfer tussen de 0 en 10 en behelst het ongewogen gemiddelde van de uitkomsten van de zes stellingen.

Nog meer weten over High Performance Teams?

Vraag hier het boek ‘De Kracht van High Performance Teams’ aan. Dit boek geeft antwoorden op vragen zoals: Hoe komt het dat sommige teams exceptioneel presteren en anderen niet? Waar kun je zulke teams aan herkennen? En vooral: Wat kunnen we leren van teams die exceptioneel presteren?