In 5 stappen naar een efficiëntere organisatie

Effectory

Steeds meer organisaties merken dat ze efficiënter moeten gaat werken en kosten moeten besparen om de recessie te overleven. Maar hoe? Pak het professioneel aan! Ontdek in vijf stappen hoe u de onderlinge samenhang in uw organisatie optimaliseert en zowel effectiviteit, efficiëntie als klantgerichtheid verbetert.

Interne samenwerking belangrijke sleutel voor verbeteren van organisaties

 1. Ontdek wat er intern speelt
  Hoe verloopt de communicatie en samenwerking tussen de afdelingen? Hoe dragen de diverse afdelingen bij aan de doelen van uw organisatie? Vraag ernaar en ontdek wat er leeft onder uw medewerkers. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Waar lopen ze tegen aan en waar zijn ze dik tevreden over? Wellicht wordt u positief verrast door de scherpe inzichten van uw medewerkers!
 2. Maak uw verwachtingen duidelijk
  Soms blijken afdelingen moeilijk stuurbaar en is er voor medewerkers geen duidelijke klant, geen duidelijk doel of geen duidelijke deadline. Dat resulteert in verlies van efficiëntie, effectiviteit en klantgerichtheid van de totale organisatie. Het is daarom van groot belang dat alle afdelingen afzonderlijk weten wat er van ze verwacht wordt, maar ook van elkaar weten wat er speelt. Probeer dit uit te dragen. Alleen zo ontstaat een eenheid die de basis vormt van een succesvolle organisatie.
 3. Vergroot de schakelsnelheid
  Zorg er voor dat uw medewerkers feedback kunnen geven over afdelingen waar ze in het dagelijks werk mee te maken hebben. Dat kan gaan om producten of interne samenwerking. Op basis van de verkregen informatie kunnen afdelingen van elkaar leren en met elkaar in gesprek gaan. Rechtstreeks contact verhoogt de schakelsnelheid van uw organisatie aanzienlijk.
 4. Controleer de randvoorwaarden
  Medewerkers kunnen alleen efficiënt en klantgericht werken als ze ook in staat worden gesteld om efficiënt en klantgericht te werken. Zo is het voor een medewerker in een callcenter onmogelijk om de klant goed te woord te staan als hij de gegevens van de klant niet kan opzoeken omdat het CRM-systeem er bijvoorbeeld steeds uit ligt. Ondersteunende afdelingen, zoals ICT, hebben dus indirect ook een grote invloed op de klantgerichtheid naar externe klanten. Het is van groot belang dat uw medewerkers prettig en effectief kunnen werken.
 5. Verbeter heel gericht de kwaliteit van uw organisatie
  Monitor continu of de onderlinge samenhang in uw organisatie optimaal is. Zo volgt u precies waar inefficiëntie zit, waar het in de samenwerking aan schort en welke afdelingen aandacht verdienen. Daardoor kunt u heel gericht de kwaliteit van uw organisatie sterk verbeteren, zonder dat er allerlei tijd-, geld- en energieverslindende centrale programma’s hoeven te worden ingezet.

Het intern klantenonderzoek van Effectory

Effectory heeft een intern klantenonderzoek ontwikkeld waarmee u de onderlinge samenhang in uw organisatie optimaliseert en zowel effectiviteit, efficiëntie als klantgerichtheid verbetert. U hoeft niet zelf aan de slag met vragenlijsten en analyses. Wij nemen u het werk uit handen en u ontvangt een professioneel en onafhankelijk onderzoek, waarmee u gericht aan de slag kunt.