Is dit de snelste omslag naar zelfsturende teams in de zorg? Dit praktijkverhaal mag u niet missen!

Zelfsturing is hip, hot & happening in HR-land. Steeds meer organisaties wagen zich eraan en nemen de sprong. Bureaucratische organisaties zijn steeds minder populair en de opvattingen van Taylor en Ford lijken naar de geschiedenisboeken te verdwijnen. In deze blog leest u hoe bij Amstelring Wijkzorg de omslag naar zelfsturing – in een organisatie met 500 medewerkers – in zijn werk ging.

Het startsein

Amstelring Wijkzorg is de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg tak van Amstelring Groep. In 2012 ontstond het idee om wijkgericht te gaan werken met zelfsturende teams. Deze nieuwe organisatiestructuur zou moeten bijdragen aan kwalitatief betere zorg, aantrekkelijker werk voor verpleegkundigen en verzorgenden en een beter financieel resultaat. In het voorjaar 2012 werd door de Raad van Bestuur groen licht gegeven voor een pilot met deze nieuwe werkwijze.

Twee teams hebben zich hiervoor vrijwillig aangemeld. Nog tijdens de pilot raakte vijf teams zo enthousiast over zelfsturing dat zij zich ook bij de proef hebben aangesloten. De pilot werd een succes! Binnen 7 maanden na de start van de proef nam de directie van Amstelring het besluit om in één klap alle 42 wijkteams zelfsturend te maken.

‘High Trust, High Penalty’

Misschien klinkt de snelle transitie als die van Amstelring voor u wat abrupt en onoverwogen in uw oren? Snel ging de transitie zeker, onoverwogen was het zeker niet. Alle noodzakelijke elementen om de transitie tot een succes te maken zijn zorgvuldig uitgewerkt en ingezet. Zo werd het uitgangspunt ‘High Trust, High Penalty’ in het leven geroepen. Medewerkers krijgen het vertrouwen en de ruimte van de organisatie. Bij misbruik wordt snel actie ondernomen.

Een coach

Elk team werd ondersteund door een coach. In totaal zijn er drie. Deze coach helpt het team wanneer er bijvoorbeeld problemen zijn met het maken van een beslissing, bij het functioneren van het team of bij samenwerkingsproblemen. De rol van de coach is multifunctioneel en prettig voor de medewerkers wanneer zij begeleiding nodig hebben. Daarnaast is er een wijkservicecentrum opgericht. Teams kunnen bij hen terecht voor vragen van praktische aard. Of het nu gaat om ondersteuning bij het aanvragen van indicaties, het bestellen van een telefoon of het regelen van een internetverbinding voor hun kleine kantoor in de wijk.

‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’

De ontwikkeling van medewerkers is een belangrijk uitgangspunt binnen Amstelring Wijkzorg. De medewerkers moeten met hun team handelen alsof het hun eigen onderneming is. Hier komt meer bij kijken dan het verzorgen van cliënten. De medewerkers moeten bijvoorbeeld zelf roosters maken, de teamsfeer bewaken en mogelijk ziekteverzuim aanpakken. Amstelring is zich bewust van de noodzaak dat medewerkers zich meer moeten ontwikkelen. En spijkert de medewerkers bij door middel van cursussen en het principe ‘leren van elkaar’. Medewerkers ontwikkelen zich niet alleen door het volgen van cursussen, leren van collega’s is net zo effectief, zo niet effectiever.

Winnen of verliezen?

Wat is de huidige stand van zaken? Zes maanden na invoering van zelfsturende teams, is de productiviteit binnen Amstelring Wijkzorg gestegen van 53% naar 62%. De eerste peilingen onder medewerkers en cliënten zijn gedaan. Sommige medewerkers vinden het druk en benoemen de hoeveelheid nieuwe taken die op hun afkomen. Maar wanneer hen de vraag wordt gesteld of zij terug willen naar de oude situatie is het antwoord duidelijk: ‘nee, nooit’.

Cliënten zijn blij dat zij nu te maken hebben met een klein aantal medewerkers uit één wijkteam. Eén team dat rechtstreeks te bereiken is op een mobiel nummer zonder tussenkomst van een centraal kantoor, en waarbij er vaak hetzelfde gezicht aan de deur staat in plaats van dagelijks een andere hulpverlener.

Uit de eerste peilingen lijkt de transitie naar zelfsturing een succes. Het medewerkersonderzoek dat binnenkort van start gaat, zal een compleet beeld geven of de omslag daadwerkelijk een succes is. Kety de Kwaasteniet (manager Wijkzorg): “Wij kunnen in ieder geval niet wachten op de resultaten.”

Kijk ook op www.komwerkenindewijk.nl