Marktontwikkelingen in HR

De markt is volop in beweging, zowel in de profit als non-profit sector. Uiteenlopende ontwikkelingen op HR-gebied vragen om een concrete aanpak. Zo staan HR managers voor de uitdaging om een groeiende generatie oudere medewerkers te faciliteren tot zij mogen stoppen met werken. Tegelijkertijd moet er oog zijn voor de jongeren binnen de organisatie. Daarnaast vraagt de ontwikkeling van het nieuwe werken de aandacht. Het bewaken van de balans tussen werk en privé wordt steeds moeilijker.

Leeftijdsbewust personeelbeleid

Terwijl de leegloop van ouderen wordt voorkomen, wordt de leegloop van jongeren juist onbewust gestimuleerd. Door sterk te focussen op de participatie van ouderen, bestaat namelijk het gevaar dat de aanwas van starters vermindert.

Voor een bloeiende organisatie is diversiteit heel belangrijk. Dit zorgt voor verrijking, want een mix van leeftijden leidt tot het beste resultaat. Jonge medewerkers zijn enthousiast, gedreven en op de hoogte van de laatste technologische ontwikkelingen. Oudere medewerkers hebben ervaring, overzicht, rust en betrokkenheid. Een balans tussen deze kwaliteiten maakt een goed, stabiel resultaat mogelijk. Inzicht in de behoeften en verwachting van uw medewerkers vormt een uitstekende basis voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Het nieuwe werken

Werk zorgt voor inkomen, persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat willen we allemaal. Maar waar gewerkt wordt, lijkt steeds minder belangrijk te zijn. Door flexibele werktijden wordt de nadruk op individuele prestaties binnen organisaties groter. Daarnaast is er een constante in- en uitstroom van medewerkers. De werkgever controleert medewerkers minder, maar heeft een faciliterende functie gekregen.

Enerzijds is die ruimte voor zelfontplooiing en nadruk op eigen verantwoordelijkheden prima. Medewerkers kunnen hun eigen keuzen maken en zijn meer gemotiveerd. Tegelijkertijd bestaat het gevaar dat de betrokkenheid afneemt, doordat de mensen uw organisatie niet écht kennen en niet op elkaar ingespeeld zijn. Hoe goed wordt er samengewerkt zonder fysiek contact? Wat gebeurt er met de organisatie zonder een gevoel van loyaliteit? Hoe gaat u daar mee om?

Oog voor de medewerkers

Inzicht in wat er speelt onder uw medewerkers wordt steeds belangrijker. Medewerkers zijn steeds vaker dé assets om u te onderscheiden van uw concurrenten.

E-book: Eerlijk over zelfsturingDe organisatie transitie van Effectory

Heb jij interesse in zelfsturing? Wij delen het eerlijke verhaal over de transitie naar zelfsturing, gebaseerd op onze eigen ervaringen.

Downloaden