Ikazia Ziekenhuis

“Het onderzoek van Effectory gaat veel verder dan alleen tevredenheid, vandaar dat wij de term ‘medewerkerstevredenheidonderzoek ( MTO )’ hebben vervangen door ‘medewerkersonderzoek‘. “

“Kwaliteit staat of valt met goed personeel”, vertelt Peter Kleppe (stafmedewerker Financiën & Informatie van het Ikazia Ziekenhuis en intern projectleider) aan Effectory. Dit geldt voor alle organisaties, maar het is uiterst belangrijk voor ziekenhuizen. Daar waar dienstverlening en zorg voor de mens de bepalende factor is.

“Bij Ikazia Ziekenhuis is naar voren gekomen dat medewerkersonderzoek een middel is om Ikazia te verbeteren! Draagvlak hiervoor is noodzakelijk”, legt Peter Kleppe uit. “Een medewerkersonderzoek is een belangrijk meetinstrument dat ons inzicht geeft in hoe wij bij Ikazia beter kunnen presteren. Het mes snijdt namelijk aan twee kanten. Wij willen goed voor ons personeel zorgen, maar wij willen ook de kwaliteit van het ziekenhuis alsmaar verbeteren. Een medewerkeronderzoek helpt hierbij.”

Communicatie

Voorafgaand aan het medewerkersonderzoek zijn erbij Ikazia interviews afgenomen met hoofd P&O, leidinggevenden en de directeur over de verwachtingen die zij hadden wat betreft het onderzoek. Ook het nut van het uitvoeren van een medewerkersonderzoek en hoe om te gaan met de resultaten en daarin te investeren is besproken. Dit om niet het risico te lopen dat er alleen maar gemeten wordt om te meten. Een medewerkersonderzoek is pas effectief als er iets met de resultaten gebeurt. “De wil en intentie om periodiek een onderzoek uit te voeren was zeker aanwezig. En dit is ook sterk benadrukt in de interne communicatie. Wij hebben hier extra aandacht aan besteed omdat het gevoel leefde dat er in het verleden meer gedaan had kunnen worden met de uitkomsten van de onderzoeken. Het is essentieel om vooraf na te denken over de communicatie en opvolging”, zegt Peter.

Naast dat het nut en de noodzaak van het onderzoek bekend moest zijn, had Ikazia nog meer doelstellingen voorafgaand het onderzoek gesteld. Ikazia wilde niet alleen inzicht in “tevredenheid” van medewerkers krijgen, maar wilde ook te weten komen hoe het personeel Ikazia waardeert.”Het onderzoek van Effectory gaat verder dan alleen tevredenheid, vandaar dat wij de term medewerkerstevredenheidonderzoek hebben vervangen voor medewerkersonderzoek”, legt Peter uit. “Verder wilden wij minimaal 40% respons behalen, handvatten krijgen voor de aanpak, herkenbare punten voor afdelingen verkrijgen. En eventuele slechte scores moeten worden opgepakt.”

De kracht van Ikazia Ziekenhuis

Zijn de resultaten al bekend? Peter: “Jazeker, we hebben prachtige resultaten geboekt waar we erg trots op zijn. We hebben een respons van 59% behaald. We scoren op alle gebieden hoger dan de ziekenhuisbenchmark. Een algemene tevredenheid van een 7,7 laat zien dat we het erg goed doen. Met name scoren collegialiteit en betrokkenheid hoog. Dit is zeker de kracht van ons ziekenhuis!” Het is uitermate belangrijk om te achterhalen wat je als organisatie goed doet om dit te kunnen vasthouden. Zijn er ook punten waar aan kan worden gewerkt? ” Er zijn verbeterpunten op specifieke punten. Maar de goede algemene score maakt dat je trots kunt zijn op je ziekenhuis en “in de luwte hiervan” kunt werken aan gerichte verbeterpunten. Specifiek zijn als verbeterpunten genoemd: communicatie en doorgroei & ontwikkeling. Communicatie hadden we al wel verwacht, daarom hadden we van tevoren de vragenlijst op dit punt al iets uitgebreid met specifieke vragen hierover. Dit maakt de opvolging makkelijker. Effectory heeft een goede service hierin geleverd, de vragenlijst hebben we gezamenlijk zo kunnen aanpassen dat het aansloot bij onze organisatie.”

Aan de slag met de resultaten

De resultaten zijn medio oktober bekend gemaakt. Het is nu nog erg vroeg om concreet aan te geven hoe het opgepakt gaat worden. Maar welke stappen heeft het Ikazia Ziekenhuis tot nu toe gezet? “Al voordat de resultaten bekend waren is binnen het MT afgesproken wie waar verantwoordelijk voor is, dit hebben we gedaan voor de coördinatie en bewaking van de opvolging. De resultaten zijn eerst gepresenteerd aan MT en daarna in een gezamenlijke sessie aan alle leidinggevenden en OR. Direct de dag erop is een samenvatting van de resultaten op het “Ik@net” (intranet) gezet. Er komen nog 2 inloopsessies voor medewerkers,” vervolgt Peter. Alle leidinggevenden is gevraagd de resultaten te bespreken op de afdelingen, waarbij de wijze waarop vrij is. Er is dus een mooie is stap gezet om van resultaat naar actie te gaan. Wij wensen het Ikazia Ziekenhuis veel succes met de vervolgstappen.